W 2018 roku Krajowa Rada Sądownictwa rozpoznała 1302 zgłoszenia do pełnienia urzędu sędziowskiego i przedstawiła prezydentowi 322 wnioski o powołanie sędziów, w tym 168 kobiet i 154 mężczyzn. Najwięcej - 166 wniosków dotyczyło powołań do sądów okręgowych.
Krzysztof Sobczak
12.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości nie chce ujawnić nazwisk sędziów, asesorów, prokuratorów i kuratorów delegowanych do pracy w jego resorcie. Motywuje to trwającym postępowaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącym przetwarzania danych osobowych sędziów. Tymczasem przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa podał takie dane.
Krzysztof Sobczak
12.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm odrzucił w środę wieczorem wniosek opozycji o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Za przyjęciem wniosku głosowało 174 posłów, 240 było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
11.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polski rząd popiera projekt stworzenia w Unii Europejskiej nowego mechanizmu wzajemnej oceny praworządności. Jednak z zastrzeżeniem, że będzie on dotyczyć wszystkich państw członkowskich. Wprowadzenie takiego mechanizmu projektuje Komisja Europejska.
Krzysztof Sobczak
11.09.2019
Wymiar sprawiedliwości

Prokuratura potwierdza śledztwo w sprawie hejtu z MS

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo ws. niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych w resorcie sprawiedliwości - poinformował w środę jej rzecznik Łukasz Łapczyński. To reakcja na doniesienia medialne o akcji dyskredytowania sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości, za którą miała stać grupa sędziów pracujących w resorcie i w KRS.
Krzysztof Sobczak
11.09.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Obradujący w środę Sejm przerwie swoje posiedzenie i wznowi je 15 października, czyli dwa dni po wyborach. To nie narusza prawa, chociaż nie było nigdy dotąd praktykowane. Nie jest jasne, jaki jest cel tego zabiegu, ale marszałek zapewnia, że na tym posiedzeniu nie pojawią żadne nowe projekty.
Krzysztof Sobczak
11.09.2019
Administracja publiczna
Od listopada ma działać elektroniczny rejestr m.in. zawodowych złodziei. Celem bazy jest przeciwdziałanie grupom specjalizującym się w drobnych kradzieżach, ale na dużą skalę. Policyjni eksperci twierdzą, że taka baza jest potrzebna i to od zaraz. Jednak według RPO może dojść do naruszenia nie tylko prywatności, ale też zasady domniemania niewinności.
Patrycja Rojek-Socha
11.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zaplanowane na trzy dni - od środy do piątku - ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu ma być przerwane i wznowione 15 października, czyli już po wyborach. Nie naruszy to konstytucji, ale zwyczaj owszem, bo nie było jeszcze w historii takiego przypadku.
Krzysztof Sobczak
10.09.2019
Administracja publiczna
Czeszka Viera Jourova i Belg Didier Reynders mają zajmować się praworządnością w nowej Komisji Europejskiej. Oboje są zwolennikami twardego kursu wobec państw naruszających zasady praworządności. Dotychczas koordynujący tę problematykę Holender Frans Timmermans będzie nadzorował m.in. rolnictwo i zagadnienia klimatyczne.
Krzysztof Sobczak
10.09.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Najsurowszą karę orzekł Sąd Najwyższy wobec sędziego, który prowadził auto bezpośrednio po wypiciu alkoholu. Sędzia wykazał lekceważący stosunek do prawa, popełnił delikt umyślny z zamiarem bezpośrednim, więc stracił możliwość orzekania w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej - stwierdził 3-osobowy skład Izby Dyscyplinarnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.09.2019
Prawnicy

Powstaną sądy do spraw ochrony własności intelektualnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy, z wyspecjalizowanymi sędziami. We wtorek Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa.
Jolanta Ojczyk
10.09.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Od września 2019 roku do butikowej kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski dołączył Arwid Mednis. Wspólnie chcą zaoferować klientom najlepsze wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa nowych technologii.
Jolanta Ojczyk
10.09.2019
Rynek
Sędzia Tomasz Błaszkiewicz z Sulęcina skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie pozew o ustalenie, czy prezes tego sądu Maciej Nawacki pozostaje w stosunku służbowym członka Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłaszane przez powoda wątpliwości dotyczą wyborów do KRS, w tym m.in. tego, że olsztyński sędzia sam siebie rekomendował do Rady.
Krzysztof Sobczak
10.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Chodzi o wiodącą polską firmę dostarczającą rozwiązania w chmurze do zarządzania flotą samochodową. DLA Piper doradzało Vehco, spółce z portfolio funduszu ABRY Partners (poprzez AddSecure), w strategicznym jej przejęciu. Po transakcji frameLOGIC będzie nadal działać jako osobna firma i marka.
Patrycja Rojek-Socha
10.09.2019
Rynek
Nie możemy ignorować erozji demokracji, ograniczania niezawisłości sędziowskiej i upolitycznienia sądownictwa, ataków na wolność wypowiedzi oraz na wolności i prawa mniejszości w Polsce - napisała do polskiego premiera Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Krzysztof Sobczak
10.09.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Szkoła powinna uczyć tolerancji i walki z hejtem

Prawnicy Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Obojętność i brak sprzeciwu wobec mowy nienawiści powoduje, że spirala nienawiści może trwać bez końca. Każde działania edukacyjne w tym zakresie są potrzebne - uważa sędzia Marta Kożuchowska - Warywoda. Jej zdaniem pokazuje to m.in. sytuacja z hejtem wobec nauczycieli podczas kwietniowego strajku.
Monika Sewastianowicz
10.09.2019
Prawnicy Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

KRS wróci do naboru do Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Listopad jest realnym terminem na zajęcie się przez Krajową Radę Sądownictwa opiniowaniem kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - powiedział Prawo.pl przewodniczący Rady sędzia Leszek Mazur. Pod koniec sierpnia KRS zdecydowała o wstrzymaniu konkursów do trzech izb SN - cywilnej, karnej oraz pracy i polityki społecznej.
Patrycja Rojek-Socha
10.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Postawienie czołowych polityków PiS przed Trybunałem Stanu, zastąpienie sędziów-dublerów w TK legalnie wybranymi sędziami oraz przywrócenie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez środowisko sędziowskie - takie m.in. plany ma Lewica, jeśli po wyborach wejdzie do Sejmu i większościowej koalicji, która odsunie PiS od władzy.
Krzysztof Sobczak
09.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, a ostatnio dyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anna Dalkowska została powołana w poniedziałek na stanowisko podsekretarza stanu w tym resorcie. Będzie odpowiadała za nadzór administracyjny nad sądownictwem, legislację z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz współpracę międzynarodową.
Krzysztof Sobczak
09.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prace nad ustawą o kuratorskiej służbie sądowej nie zakończą się w tej kadencji - dowiedziało się nieoficjalnie Prawo.pl. Taką informację przekazano kuratorom. Jeszcze w maju Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że regulacja powinna być gotowa w trzecim kwartale 2019 r. Prace nad nią nadzorował były wiceminister Łukasz Piebiak.
Patrycja Rojek-Socha
09.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Kolejny akt oskarżenia dotyczący reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, zostanie skierowany do sądu 10 września, przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Obejmuje w sumie 13 osób, w tym czterech radców prawnych z Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, a także notariusza Leszka Z.
Patrycja Rojek-Socha
09.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Polityk PiS Janusz Wojciechowski znalazł się na liście kandydatów na komisarzy UE, mimo że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi wobec niego postępowanie w związku podejrzeniem nadużyć przy rozliczaniu kosztów podróży. - Szanujemy zasadę domniemania niewinności - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka KE Mina Andreewa.
Krzysztof Sobczak
09.09.2019
Prawo karne

Zamojskie centrum zajmie się bezpieczeństwem danych w sądach

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO
Sądowe Centrum Informatyczne w Zamościu ma zająć się wspieraniem i czuwaniem nad cyberbezpieczeństwem rejestrów i systemów w sądownictwie. Ma zabezpieczać dane, prowadzić ciągły monitoring działania usług i aplikacji, szybko reagować na incydenty i wychwytywać dziury w systemach informatycznych.
Robert Horbaczewski
09.09.2019
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO
Krajowi rzecznicy dyscyplinarni nie poinformowali dotąd o żadnych krokach wobec sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości i KRS uwikłanych w proceder dyskredytacji sędziów krytycznych wobec zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości, a tymczasem wszczynają kolejne postępowania dyscyplinarne wobec sędziów będących ofiarami tej akcji.
Krzysztof Sobczak
09.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Uchwalona niedawno obszerna nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzi zmiany usprawniające proces karny, ale jednocześnie wzmocni pozycję prokuratora i generalnie pogorszy sytuację oskarżonego i osłabi jego prawo do obrony - piszą Marcin Ajs i Arkadiusz Matusiak z kancelarii Bird & Bird.
Arkadiusz Matusiak Marcin Ajs
09.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Amnesty International: Potrzebna nowa definicja gwałtu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Obowiązujące w Polsce prawo uznaje, że do gwałtu dochodzi wtedy, gdy występuje przemoc, co wyklucza m.in. gwałty w sytuacjach, w których brak zgody nie został wyrażony ze względu na strach czy „obowiązek” w stałych związkach - stwierdza Amnesty International, które rozpoczyna właśnie kampanię na rzecz zmiany definicji gwałtu w polskim prawie.
Krzysztof Sobczak
08.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie wyroku skazującego na grzywnę Wojciecha Biedronia, dziennikarza „Sieci” i wPolityce.pl za zniesławienie w swoich publikacjach sędziego Wojciecha Łączewskiego. Napisał on bowiem niezgodnie z prawdą, że wobec sędziego wszczęto postępowanie dyscyplinarne.
Krzysztof Sobczak
08.09.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące hulajnóg elektrycznych nie są wystarczające - alarmują prawnicy. Do resortu trafił właśnie społeczny projekt zmian, który miałby sytuację poprawić. Zakłada m.in. obowiązek jazdy w kasku, zachowanie szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszym.
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2019
Policja
Do Praktyki Prawa Podatkowego Dentons dołączyła Aleksandra Rutkowska, która jako counsel będzie kierować Zespołem Postępowań Podatkowych. Jest radcą prawny, specjalizuje się w sporach podatkowych.
Prawo.pl
06.09.2019
Rynek
Rozprawa dyscyplinarna przeciwko sędziemu Waldemarowi Żurkowi przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach nie rozpoczęła się w piątek, ponieważ do składu orzekającego został wylosowany sędzia, który już zajmował się tą sprawą. Jak poinformowano, musiało dojść do awarii, bo zgodnie z zasadami system nie powinien tego sędziego wylosować.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości