Uczestnictwo w strukturze cash poolingu czasem bez VAT

VAT Doradca podatkowy Finanse

W ramach umowy cash poolingu w roli usługodawcy występuje jedynie bank dokonujący kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową i pobierający wynagrodzenie w postaci prowizji i opłat. Z kolei czynności uczestników działających w charakterze usługobiorców pozostają poza zakresem opodatkowania VAT.

17.02.2023

Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównych obszarów zainteresowania organów administracji skarbowej znajdują się m.in. kwestie podatku u źródła (WHT), cen transferowych, VAT i restrukturyzacji. To główne wnioski wynikające z opublikowanego właśnie raportu Podatkowy Rollercoaster.

16.02.2023

VAT trzeba rozliczać w ściśle określonych terminach

VAT Rachunkowość

Terminem, o którym podatnicy VAT, rozliczający się na zasadach ogólnych, muszą koniecznie pamiętać jest na pewno 25. dzień miesiąca następujący po okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał). Wtedy to właśnie przypada termin płatności tego podatku. Wynika on z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

15.02.2023

Rolnik nie zawsze musi prowadzić ewidencję środków trwałych

PIT VAT

Rolnicy nabywają do działalności rolniczej środki trwałe. O ile jednak, nie prowadzą ksiąg rachunkowych, mogą, ale nie muszą, prowadzić ewidencji środków trwałych. Rozliczenie mogą prowadzić w dowolnej formie i w dowolny sposób dokonywać wyceny środków trwałych, również opierając się na przepisach ustawy o PIT.

10.02.2023

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów trzeba rozliczyć VAT

VAT Rachunkowość

Ustawa o VAT daje podatnikom możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego (związanego z czynnościami opodatkowanymi VAT) nad należnym w kilku terminach. To, kiedy podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot, uzależnione jest m.in. od tego, czy w danym okresie, za który rozlicza ten podatek, dokonywał czynności opodatkowanych.

08.02.2023

Rozliczenia wewnątrz grupy VAT bez obowiązkowego KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Jedną z korzyści utworzenia grupy VAT jest to, że sprzedaż towarów i świadczenie usług w jej ramach nie podlega VAT. Nie będzie też konieczności wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur między podmiotami tworzącymi grupę. Wystawiane będą noty księgowe. To duże ułatwienie. Taki m.in. wniosek wynika z 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

08.02.2023

Bezumowne korzystanie z lokalu może podlegać VAT

VAT Rachunkowość Administracja publiczna

Dorozumiana, milcząca zgoda właściciela nieruchomości na jej użytkowanie przez dotychczasowego użytkownika skutkuje opodatkowaniem jako świadczenie usług. Może się wtedy pojawić konieczność rozliczenia VAT. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z nieruchomości wiąże się także z prawem żądania naprawienia szkody.

08.02.2023

Trzeba płacić VAT, gdy sprzedaż wykracza poza zwykły zarząd prywatnym majątkiem

Domowe finanse VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnikiem VAT jest podmiot, który podejmuje aktywność wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli w związku ze sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej właściciel nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak wskazuje niedawno opublikowana interpretacja podatkowa, nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia VAT w związku ze sprzedażą.

03.02.2023

TSUE zajmie się VAT od odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

VAT Administracja publiczna Prawo unijne

Wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa stają się coraz większym problemem. Nie wiadomo, czy od przeniesienia prawa własności trzeba naliczać VAT – zwłaszcza, gdy wcześniej nieruchomość była wykorzystywana dla celów działalności rolniczej podlegającej VAT. Naczelny Sąd Administracyjny skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

02.02.2023

Obowiązkowy KSeF będzie przesunięty o pół roku

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych pojawi się 1 lipca 2024 roku, dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT - 1 stycznia 2025 r. Będzie sporo zmian - m.in. zostanie wprowadzona indywidualizacja sankcji i ich liberalizacja, ale ich stosowanie będzie możliwe dopiero po pół roku od wejścia w życie nowych obowiązków.

01.02.2023

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana VAT i zwolniona z PCC

Domowe finanse VAT

Umowy sprzedaży zazwyczaj opodatkowane są 2-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeśli jednak sprzedaż nieruchomości podlega VAT, to nie jest już opodatkowana PCC - ani po stronie kupującego, ani po stronie sprzedającego nieruchomość. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

31.01.2023

Sprzedaż działek uznana za dostawę towarów będzie podlegała VAT

VAT

Dostawa towarów w myśl przepisów podatkowych może podlegać opodatkowaniu VAT, a sprzedającemu można nadać status podatnika VAT. Ważna jest jednak przesłanka prowadzenia działalności gospodarczej. Precyzuje ją niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

31.01.2023

Przekazanie majątku w ramach umowy dożywocia bez PIT i VAT

Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy

Przeniesienie własności składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy dożywocia, stanowi odpłatne zbycie. Ponieważ trudno jednak określić ich wartość, przekazanie nie podlega PIT. Możliwe jest również zastosowanie zwolnienia z VAT. Potwierdza to opublikowana niedawno interpretacja podatkowa.

25.01.2023

Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Darowizna żonie pojazdu wykupionego z leasingu przez męża przedsiębiorcę nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aby uniknąć podatku, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

25.01.2023

Opłata dodatkowa nakładana na klientów parkingów bez VAT

VAT Doradca podatkowy

Właściciele parkingów mogą w regulaminach określić kary umowne. Tego rodzaju opłata nie stanowi wynagrodzenia dla właściciela parkingu. Jest odszkodowaniem za niewywiązywanie się klienta z przewidzianych w regulaminie obowiązków. Nie podlega więc opodatkowaniu VAT. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

24.01.2023

Walka UE z karuzelami VAT będzie mocno cyfrowa

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Zagadnienie zmniejszenia wartości przychodów fiskalnych w VAT od dłuższego czasu jest „pod lupą” Unii Europejskiej. Efekt długich prac nad ograniczeniem tego problemu ujrzał niedawno światło dzienne. Można powiedzieć, że w dość niedalekiej przyszłości rozliczanie VAT czeka wręcz rewolucja cyfrowa.

17.01.2023

Nowe prawo holdingowe wpływa na obowiązki podatkowe spółek

CIT VAT Spółki

Do sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki dominującej ze spółkami od niej zależnymi, uczestniczącymi w tej samej grupie spółek, za okres ostatniego roku obrotowego, którego elementem są też wydane spółce zależnej polecenia, należy sprawdzenie, czy umowy między tymi spółkami były zawierane na warunkach rynkowych.

11.01.2023

Opodatkowanie VAT zależy od tego, czy drewno jest... okrągłe

VAT Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Zawarta w przepisach ustawy o VAT definicja działalności rolniczej wskazuje na wyjątek, którym jest drewno okrągłe z drzew tropikalnych oraz bambusa. Wyliczenie sugeruje, że jeśli drewno nie jest okrągłe, ale jest z drzewa tropikalnego, to podlega pod działalność rolniczą na gruncie VAT i trzeba je opodatkować. Na absurd zwrócił uwagę jeden z naszych Czytelników w ramach akcji „Poprawmy prawo”.

10.01.2023

Rejestracja dla potrzeb unijnego VAT to czasem zbędny obowiązek

VAT Rachunkowość Poprawmy prawo

W ramach tegorocznej edycji akcji „Poprawmy prawo” jeden z Czytelników zwrócił uwagę na kwestię obowiązkowej rejestracji do VAT-UE. Twierdzi on, że przy sporadycznych transakcjach zagranicznych, to wymóg zbyt czasochłonny i niepotrzebny. Doradcy podatkowi zgadzają się z tymi argumentami i postulują zmianę prawa. Podkreślają jednak, że czasami dokonanie rejestracji może być opłacalne.

04.01.2023