Organizator gminnych loterii promocyjnych zwolniony z funkcji płatnika VAT

Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy

Coroczne loterie promocyjne związane ze świadomym rozliczaniem PIT nasuwają wiele wątpliwości związanych z ich opodatkowaniem. Organizator loterii i jednocześnie dysponent nagród zostaje zwolniony z obowiązków płatnika VAT, nawet jeśli chodzi o loterie, w których nagrodą jest mieszkanie, a deweloper staje się fundatorem nagrody głównej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych.

14.04.2023

Rozliczenia podatkowe w ramach grupy VAT także dla samorządów

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy

Jednostki samorządu terytorialnego i utworzone przez nich podmioty typu instytucje kultury lub spółki komunalne, mogą tworzyć grupy VAT. Na paragonach fiskalnych będą widniały dane grupy, a nie poszczególnych jej członków. Taką korzystną interpretację wydała właśnie skarbówka. Grupę jako podatnika VAT obowiązują zasady ogólne dotyczące stosowania kas rejestrujących.

11.04.2023

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

VAT Prawo unijne

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

01.04.2023

Należyta staranność w VAT ciągle kluczowa

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, organy podatkowe mogą odmówić prawa do odliczenia VAT naliczonego dopiero wtedy, gdy uzyskają dowody wskazujące na to, że schemat działania podatnika oraz dokonywane transakcje miały charakter fikcyjny i służyły obejściu opodatkowania. W innym przypadku przedsiębiorcy mają pełne prawo do obniżenia podatku.

28.03.2023

Nie ma podatku od niezapłaconych faktur

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Resort finansów zwraca uwagę, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Rozwiązanie to przysługuje w zakresie PIT, CIT i VAT. Skorzystanie z ulgi na złe długi jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

27.03.2023

Unikanie płacenia podatków wkrótce będzie trudniejsze - ustawa opublikowana

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenie jej efektywności. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków.

27.03.2023

Raport: Firmy będą inwestować w cyfryzację raportowania podatkowego

CIT VAT Rachunkowość

Ponad jedna trzecia część firm zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat co najmniej 150 tys. zł na inwestycję w digitalizację raportowania podatkowego - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu EY. Jednak część firm zamierza jednak korzystać z zewnętrznych usług księgowych m.in. ze względu na oszczędności.

20.03.2023

Korekty w VAT - ważne zmiany w 2023 roku

VAT Doradca podatkowy

Trwają prace w Sejmie w zakresie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające Pakiet Slim VAT 3. Projektowane przepisy mają uprościć stosowanie kursów wymiany walut przy korektach faktur oraz uelastycznić rozliczanie korekt rocznych. O czym warto pamiętać? - piszą doradca podatkowy Marta Chorzępa-Starosta i Marcin Palusiński, doradca podatkowy, radca prawny w DSK Kancelaria. 

20.03.2023

Dostawa lokali mieszkalnych bez VAT i bez możliwości odliczenia podatku naliczonego

VAT Budownictwo

Dostawa lokali mieszkalnych stanowiących towar handlowy będzie korzystać ze zwolnienia VAT. Jednakże nakłady poniesione w związku z remontem takich lokali nie spowodują ich ulepszenia w znaczeniu podatkowym i tym samym nie będzie możliwe odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty remontu lokali.

20.03.2023

Projekt ustawy o KSeF już po konsultacjach publicznych

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze KSeF

W środę, 15 marca został opublikowany długo oczekiwany zaktualizowany projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF. Ministerstwo Finansów pracowało nad tym aktem prawnym od kilku miesięcy. Dzisiaj już wiemy, które z nich znalazły się w najnowszej wersji projektu. Są też dwa projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących sposobu korzystania z KSeF oraz transakcji wyłączonych z KSeF.

17.03.2023

Udzielanie pożyczek to świadczenie usług podlegające zwolnieniu od VAT

VAT Finanse

Jeśli pożyczkodawcy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i są zarejestrowani jako podatnicy VAT, udzielanie przez nich pożyczek na rzecz pożyczkobiorców stanowi odpłatne świadczenie usług, które jest zwolnione z opodatkowania VAT w świetle przedmiotowej ustawy. Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że nie ma znaczenia częstotliwość i cel nabycia oraz status pożyczkobiorcy.

16.03.2023

Stabilny system podatkowy kluczem do rozwoju przedsiębiorczości

CIT PIT VAT

Powrót do prawidłowej legislacji, wydłużenie do pół roku vacatio legis dla przepisów wprowadzanych z początkiem kolejnego roku podatkowego, dłuższy czas na konsultacje społeczne projektów aktów prawnych – to tylko część postulatów ekspertów ze świata nauki i biznesu dotyczących polskiego systemu podatkowego.

15.03.2023

MF konsultuje projekt w sprawie składów VAT

VAT

Określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem - to cel zainicjowanych przez Ministerstwo Finansów konsultacji w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do resortu do 3 kwietnia 2023 r.

14.03.2023

Usługi doradztwa podatkowego z odwrotnym obciążeniem

VAT Doradca podatkowy

Jeśli doradztwo zagranicznemu klientowi dotyczy nabycia nieruchomości położonych w kraju, to po stronie doradcy powstaje pytanie, czy czynności te powinny być opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, czy w kraju siedziby klienta. Fiskus uznał, że czynność powinna być opodatkowana w kraju siedziby klienta przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia.

13.03.2023

TSUE: Only Fans i inne platformy dla potrzeb VAT są usługodawcą

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Rada Unii Europejskiej nie przekroczyła granic swoich uprawnień wykonawczych przez uściślenie, że przyjmuje się, iż podmiot prowadzący platformę, taką jak Only Fans, jest usługodawcą dla potrzeb VAT. Potwierdził to we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług.

01.03.2023

Zaniechane inwestycje z obowiązkiem korekty w VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Istnienie prawa do odliczenia VAT od nabyć jest ustalane na moment poniesienia wydatku. Jeżeli podatnik miał zamiar wykorzystywania wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, to przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT – również w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, w wyniku których dopiero powstanie środek trwały – pisze Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, associate w ENODO.

23.02.2023

Gmina musi rozliczyć VAT od sprzedanego węgla

Samorząd terytorialny VAT

Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie – gmina będzie uznana za podatnika VAT, gdy wykonuje czynności poza zakresem jej zadań własnych lub świadczy je na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. O statusie podatnika przesądzi również fakt, że dokonywania zakupu i następnie preferencyjnej sprzedaży węgla osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe.

22.02.2023

RPO chce doprecyzowania zasad doliczania VAT do taksy notarialnej

Prawnicy VAT

Notariusze od 28 lat praktykują doliczanie podatku od towarów i usług do taksy notarialnej. Ponieważ jednak przepisy podatkowe mogą budzić wątpliwości, a obowiązujące prawo nie pozwala na podwyższenie wynagrodzenia notariusza o VAT, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się do posłów i senatorów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dla uregulowania tej kwestii.

21.02.2023

Ministerstwo Finansów poprawia projekt dotyczący e-fakturowania

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe 1 lipca 2024 roku. Resort finansów przygotował nową wersję projektu. Wiele aspektów zostało poprawionych zgodnie z propozycjami przedsiębiorców. Nadal jednak utrzymano pomysł objęcia obowiązkowym KSeF podmiotów zagranicznych posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, co może być problematyczne dla nich samych oraz dla ich kontrahentów.

20.02.2023

Brak akceptacji noty korygującej nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Skoro w wystawionych fakturach błędnie wskazano numer NIP spółki, to dopuszczalne jest skorygowanie takiego błędu za pomocą not korygujących. Ponieważ sama nota w takim przypadku nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, brak akceptacji noty nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej zawierającej błędny numer NIP nabywcy. Potwierdza to skarbówka.

20.02.2023