Zaliczki na CIT to dług zaciągnięty przez państwo

Podatki dochodowe zwykle są podatkami rocznymi. Tak też jest w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak podatnicy obciążeni są jego ekonomicznym ciężarem już w trakcie roku...

29.08.2013

Przedsiębiorcy nie korzystają z kredytu podatkowego

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przedsiębiorcy od obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy i odroczeniu zapłaty samego podatku. Można z niego skorzystać już w drugim roku podatkowym, o...

28.08.2013

Masz pomysł? Projekt sfinansują ci mikropłatnicy!

Kiełkująca, choć popularyzowana w Polsce idea crowdfundingu zyskuje nad Wisłą coraz szerszą grupę zwolenników, którzy doceniają rozpowszechnioną w wielu innych państwach ideę finansowania...

16.08.2013

Na uszczelnieniu systemu podatkowego stracą spółki

Rząd przyjął propozycję objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych (SK) i komandytowo-akcyjnych (SKA). Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nowe regulacje pogorszą kondycję...

08.08.2013