Lewiatan radzi jak zmniejszyć lukę podatkową w VAT

Luka podatkowa w VAT, czyli różnica między tym, co podatnik powinien płacić, a tym, co faktycznie w danym czasie płaci, rośnie z roku na rok w bardzo szybkim tempie. Oszustwa podatkowe wpływają na...

16.07.2013

Euro w Polsce? Polacy są przeciw

Centrum Badania Opinii Społecznej poinformowało, że zgodnie z wynikami badania Obawy i nadzieje z wprowadzeniem euro w Polsce, aż 64 proc. ankietowanych deklaruje, że jest przeciwne wprowadzeniu...

10.07.2013

Poznaj osobliwości opodatkowania spółek osobowych

System opodatkowania spółki komandytowej i jej wspólników w Polsce, porównując go do uregulowań stosowanych w tym zakresie w Niemczech, przedstawia Witold Wollgarten w publikacji Opodatkowanie spółek...

08.07.2013

Niższe dochody z podatków są problemem dla budżetu

W kasie państwa zabraknie w tym roku kilkunastu miliardów złotych szacują ekonomiści. Zdaniem prof. Jerzego Hausnera rząd może jednak mieć problem z nowelizacją, zwłaszcza że oznaczałaby ona...

08.07.2013

Koniec nadziei na niższy VAT

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Aktualizacji Programu Konwergencji oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013 2016. Z dokumentów tych wynika, iż obniżenia stawek podatku VAT w 2014 r. nie...

05.07.2013

Długie macki fiskusa

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy CIT i PIT rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). Zgodnie z tym projektem polska firma będzie...

03.07.2013

Czerwona kartka dla Skarbówki

W lipcu 2012 roku, Trybunał Konstytucyjny ukrócił samowolę organów skarbowych. Nie wdając się w szczegółowe dywagacje teoretyczne, należy powiedzieć, że TK uznał za niekonstytucyjny przepis Ordynacji...

02.07.2013

Powiększa się luka podatkowa w VAT

Eksperci PwC podjęli próbę oszacowania skali problemu występującej w Polsce luki podatkowej w VAT, czyli różnicy pomiędzy wysokością zobowiązań podatkowych wynikających z zawartych transakcji a...

28.06.2013

Polacy nadal wolą papierowe faktury

Konfederacja Lewiatan rozpoczęła kampanię edukacyjną: Wybieram e-faktury. Jak wynika ze zrealizowanych na jej zlecenie badań opinii publicznej, aż 59 procent Polaków nie chce otrzymywać faktur w...

27.06.2013

Faktura VAT może być wezwaniem do zapłaty

Faktura VAT jest przede wszystkim dokumentem rozliczeniowym wystawianym dla celów podatkowych. Stanowi również istotny dokument potwierdzający zawarcie umowy a tym samym zasadność roszczenia...

26.06.2013

Raje podatkowe kozłem ofiarnym czasu kryzysu

Co kilka tygodni w prasie pojawiają się statystyki i raporty, które wskazują, że w wyniku istnienia rajów podatkowych krowy przestają dawać mleko, dziatki głodują, a wdowy opłakują mężów, albowiem...

25.06.2013

Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego

Czerwiec to miesiąc, w którym upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Od momentu ich sporządzenia do zatwierdzenia upływa sporo czasu. W tym okresie może wystąpić wiele zdarzeń, o których...

24.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski