Nowe obowiązki organów podatkowych

Nałożenie na organy podatkowe i celne obowiązku zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Ordynacji...

30.08.2013

Zaliczki na CIT to dług zaciągnięty przez państwo

Podatki dochodowe zwykle są podatkami rocznymi. Tak też jest w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak podatnicy obciążeni są jego ekonomicznym ciężarem już w trakcie roku...

29.08.2013

Przedsiębiorcy nie korzystają z kredytu podatkowego

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przedsiębiorcy od obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy i odroczeniu zapłaty samego podatku. Można z niego skorzystać już w drugim roku podatkowym, o...

28.08.2013

Masz pomysł? Projekt sfinansują ci mikropłatnicy!

Kiełkująca, choć popularyzowana w Polsce idea crowdfundingu zyskuje nad Wisłą coraz szerszą grupę zwolenników, którzy doceniają rozpowszechnioną w wielu innych państwach ideę finansowania...

16.08.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski