Ministerstwo Finansów zaoferuje w poniedziałek 9 maja, bony46-tygodniowe za 0,4-0,6 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

DATA    |   09.05.2011|
BONY | 46-tyg. |
PODAŻ | 400,0-600,0 |
(w mln PLN)|

(PAP)