"Po trzech kwartałach mamy sfinansowane ok. 91 ok. całorocznych potrzeb pożyczkowych. W czwartym kwartale zorganizujemy zgodnie z planem pięć przetargów obligacji. W zależności od sytuacji rynkowej będą to trzy przetargi sprzedaży i dwa zamiany lub cztery przetargi sprzedaży i jeden zamiany" - poinformował Nowak.

"Na pierwszym przetargu w październiku zaoferujemy nowy benchmark dziesięcioletni (DS0727). 25 października br. na rynek wypłynie ok. 21 mld zł w związku z wykupem i obsługą obligacji, co weźmiemy pod uwagę kształtując ofertę na drugi przetarg. Planowana jest emisja nowego benchmarku pięcioletniego (PS0422)" - dodał.

Nowak zaznaczył, że w najbliższej przyszłości ministerstwo nie planuje emisji bonów skarbowych. Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, w sierpniu portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych zwiększył się o 3,6 mld zł, co wynikało z istotnego wzrostu zaangażowania nierezydentów w obligacje średnio- i długoterminowe (9,1 mld zł), przy redukcji ich portfela obligacji krótkoterminowych, w tym zwłaszcza o zapadalności do 1 roku (4,5 mld zł). (PAP)

mmu/ je/