Gdybyś był swoim klientem...

Doradca podatkowy

Aby dobrze zarządzać firmą i jej rozwojem trzeba raz na jakiś czas spojrzeć na prowadzona działalność z perspektywy klienta. Przestawienie się na ocenę firmy od zewnątrz, zamiast od wewnątrz, to...

03.07.2014

Public relations – ważny element sukcesu firmy

Doradca podatkowy

Produkty i usługi najwyższej jakości i doskonały marketing nie gwarantują realizacji celów ekonomicznych firmy. Konieczny jest jeszcze jeden składnik: public relations.

26.06.2014

Wyjdź klientowi naprzeciw!

Doradca podatkowy

Z perspektywy klienta częstym błędem usługodawców jest zbyt mała aktywność w zakresie inicjowania kontaktów. Do tej pory klient szukał informacji o usługach, które potrzebował, teraz role się...

24.06.2014

Przyjęto regulamin Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP

Doradca podatkowy

Podczas IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w styczniu br. powołano Fundusz stanowiący rezerwę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych przeznaczoną na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych...

23.06.2014

KIDP: II rata ubezpieczenia OC do końca czerwca

Doradca podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych przypomniała, że 30 czerwca mija termin uregulowania II raty ubezpieczenia OC na 2014 rok dla doradców ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej.

13.06.2014

Zmiana danych? Należy powiadomić KRDP

Doradca podatkowy

Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych mają obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych objętych wpisem.

13.06.2014

Badanie otoczenia firmy na potrzeby działań promocyjnych

Doradca podatkowy

Przed podjęciem działań promocyjnych należy określić grupy docelowe, do których kierujemy komunikat oraz otoczenie, czyli krąg osób, instytucji i innych podmiotów, które także zetkną się z przekazem...

12.06.2014

Kolejne szkolenia e-learningowe dla doradców podatkowych

Doradca podatkowy

Członkowie KIDP mogą skorzystać z kolejnego szkolenia e-learningowego, którego tematem są koszty używania samochodu w 2014 r. oraz pobór podatku przez płatnika. Jest to nagranie seminarium, które...

05.06.2014

Tajemnice udanej prezentacji

Doradca podatkowy

Spotkania branżowe czy wystąpienie na szkoleniu lub konferencji nie może obyć się bez prezentacji multimedialnej. Aby wystąpienie i prezentowane slajdy stanowiły spójną całość warto wziąć pod uwagę...

04.06.2014

Nowe szkolenie e-learningowe dla doradców

Doradca podatkowy

Na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w panelu mDoradca dostępne jest nowe, punktowane szkolenie e-learningowe Koszty używania samochodu w 2014 r. oraz pobór podatku przez...

30.05.2014