Zgodnie z komunikatem MF wydatki państwa po sierpniu wyniosły ok. 293 mld 376 mln zł, co stanowi 89,2 proc. zaplanowanych na br. wydatków w wysokości ok. 328 mld 765 mln zł.

Dochody budżetu państwa wyniosły ponad 262 mld 950 mln, co stanowi 89,5 proc. z zaplanowanych w ustawie budżetowej dochodów w wysokości ponad 293 mld 766 mln zł.

Z tytułu podatków do budżetu wpłynęło 227 mld 635 mln zł, (86 proc. z planowanych 264 mld 803 mln zł), w tym z podatków pośrednich ok. 167 mld 546 mln zł (85,4 proc. z zaplanowanych na ten rok 196 mld 118 mln zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły 22 mld 949 mln zł (86,2 proc. z zaplanowanych na br. 26 mld 635 mln zł), a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 35 mld 900 mln zł, (89,2 proc. z zaplanowanych w budżecie z tego tytułu 40 mld 250 mln zł).

Największą pozycję wśród wydatków budżetu stanowiły subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 49 mld 517 mln zł, (97,7 proc. tegorocznego planu) oraz dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 37 mld 808 mln zł (94,7 proc. planu na ten rok).

Jednocześnie resort finansów poinformował w poniedziałek, że Ministerstwo Finansów spłaciło w listopadzie br. równowartość 304,5 mln euro kapitału od długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz równowartość 69,6 mln euro odsetek od niego. W efekcie stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec sierpnia br. wyniósł 6 mld 483 mln euro, co stanowiło ponad 38 mld 943 mln zł.

Według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa po listopadzie deficyt miał wynieść 32 mld 339 mln zł (92,4 proc.) Zgodnie z ustawą budżetową, ten rok ma zamknąć się deficytem w wysokości 34 mld 999,5 mln zł.