Skarbówka kontroluje obrót rozpuszczalnikami

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu otrzymywało sygnały o nieprawidłowościach w stosowaniu prawa, co do zwolnienia od akcyzy dla alkoholu etylowego częściowo skażonego, który miał być...

05.08.2014

Ukraina zwiększa podatek od wydobycia gazu

31 lipca 2014 r. ukraiński parlament rozpatrzył i przyjął projekt ustawy nr 4309A, która zwiększy opłaty koncesyjne (royalties) dla produkcji gazu ziemnego i kondensatu do 55 proc. i 45 proc....

05.08.2014

Ostatnie dni na uzyskanie certyfikatu księgowego

10 sierpnia 2014 r. wejdą w życie przepisy tzw. ustawy deregulacyjnej z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg...

05.08.2014

MF zmienia przepisy w sprawie urzędowego sprawdzenia

Zakres urzędowego sprawdzenia ma zostać ograniczony do działalności obejmującej produkcję wyłącznie koncentratu, także w przypadku gdy wydobyty urobek rudy miedzi zostanie przekazany w ilości...

04.08.2014

Sąd rozstrzygnie na korzyść podatnika

Kancelaria Prezydenta RP przygotowała pakiet propozycji, które mają wzmocnić pozycję podatnika w starciu z aparatem skarbowym, informuje Rzeczpospolita.

04.08.2014

Służbowe karty nie są szczegółowo kontrolowane

Czy pracownicy państwowych i samorządowych instytucji korzystają z przyznanych im kart płatniczych wyłącznie w celach służbowych - pyta Dziennik Gazeta Prawna i twierdzi, że głównym księgowym często...

04.08.2014

Wpływy z VAT wyniosły po czerwcu 62.663,943 mln zł

Wpływy z VAT wyniosły po czerwcu 2014 roku 62 mld 663,943 mln zł, czyli 54,2 proc. z planowanych 115,7 mld zł - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu...

02.08.2014

Deficyt po czerwcu wyniósł 25 mld 298,646 mln zł

Deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł 25 mld 298,646 mln zł wobec 25 mld 361,3 mln zł szacowanego wcześniej - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu...

01.08.2014