Piwo bez banderoli do końca 2016 r.

Wczoraj resort finansów zaprezentował projekt zmiany, która zakłada utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych, w tym piwa.

30.07.2014

Wpis na listę agentów celnych bez egzaminu

Po wejściu w życie 10 sierpnia 2014 r. ustawy deregulacyjnej, wpis na listę agentów celnych będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów....

30.07.2014

Hiszpanie zapłacą "podatek od Google"

Hiszpania reformuje prawo autorskie. Najwięcej kontrowersji budzi planowane wprowadzenie prawa do pobierania opłaty od każdego kto linkuje do treści w sieci - konstrukcja, którą media nazywają...

29.07.2014

Prawo do odliczenia i zwrotu VAT wciąż ewoluuje

Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania VAT. Przyznanie tych uprawnień ma przy tym nie tylko znaczenie dla skutków tego podatku ocenianych w kraju, lecz także...

29.07.2014

Ostatni dzwonek na certyfikat księgowy

Po 10 sierpnia certyfikat księgowy nie będzie już potrzebny do usługowego prowadzenia ksiąg, ale nadal będzie poświadczał kwalifikacje zawodowe. Może więc okazać się przydatny przy poszukiwaniu...

29.07.2014

Dochody z kolejnych umów offsetowych bez podatku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, zwolnione z obowiązku zapłaty podatków dochodowych będą dochody uzyskane w następstwie realizacji 14 umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a...

29.07.2014

Kontrola skarbowa działa coraz skuteczniej

Wartość ujawnionych przez kontrolę skarbową uszczupleń podatkowych w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 4 600 mln złotych - poinformował resort finansów. Dla porównania: analogiczny okres roku...

29.07.2014

Sportowcy nie skorzystają z optymalizacji podatkowej

Ministerstwo Finansów sięgnie do kieszeni nabogatszych piłkarzy czy siatkarzy, jeżeli spróbują uniknąć podatku, korzystając ze sztucznych struktur, zapowiada Dziennik Gazeta Prawna. Resort pracuje...

28.07.2014

Sejm udzielił rządowi absolutorium

Podczas piątkowego głosowania Sejm przyjął sprawozdanie komisji finansów z wykonania budżetu państwa za 2013 r. oraz udzielił rządowi absolutorium. Jednocześnie posłowie nie poparli wniosków opozycji...

25.07.2014

Nowa ustawa o cenach zmieniła przepisy podatkowe

Od 25 lipca br. obowiązuje ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpiła obowiązującą blisko 13 lat ustawę o cenach. Wprowadzenie nowej ustawy miało też wpływ na zmiany w kilku...

25.07.2014