Miliardy z budżetu Unii Europejskiej rozdane

Resort rozwoju regionalnego podzielił 72,9 mld euro, które trafią w ciągu najbliższych siedmiu lat z budżetu Unii Europejskiej do marszałków województw oraz na duże programy operacyjne.

06.06.2013

Stalowa branża chwali podatkową koncepcje fiskusa

Dostawcy stali prosili resort finansów o zgodę na samonaliczanie VAT w handlu prętami budowlanymi. Dostali więcej niż chcieli, bo w Brukseli za zmianami prawnymi mocno lobbowali przedstawiciele...

05.06.2013

Nowy pomysł na przemyt tytoniu bez akcyzy

Poduszki medyczne wypchane nielegalną krajanką tytoniową zatrzymali lubuscy funkcjonariusze Służby Celnej. To kolejny pomysł przestępców, by handlować tytoniem bez akcyzy.

04.06.2013

MF: świadczenia z ZFŚS nie zawsze bez VAT

Minister finansów wydał interpretację ogólną, w której wyjaśnił, że świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są bez VAT, ale pod warunkiem, że pracodawca nie wykonuje ich w ramach...

04.06.2013

Podatnicy tracą na niejasnych zasadach wpisów

Niekiedy wysokość wpisu jest barierą utrudniającą czy wręcz uniemożliwiającą podatnikom walkę przed sądem administracyjnym. Resort finansów zwrócił się do prezesa NSA z wnioskiem o analizę...

03.06.2013

Doradcy podatkowi jednak z wyższym wykształceniem

Doradca podatkowy

Najnowsza wersja projektu ustawy dotyczącej deregulacji zawodów wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o doradztwie podatkowym. Zgodnie z propozycją, którą teraz zajmie się rząd, kandydaci będą musieli...

03.06.2013

Rosji nie ma już na liście państw równoważnych

Na liście państw spoza Unii Europejskiej spełniających standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nie ma już Rosji. Na nowej liście pojawiły się za to Indie,...

01.06.2013

MG poinformował o SSE

Na koniec grudnia 2012 r. powierzchnia wszystkich specjalnych stref ekonomicznych (SSE) nieznacznie przekroczyła 15,829 ha i wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 784 ha. SSE były zlokalizowane w 146...

31.05.2013