W projekcie z 27 sierpnia 2013 roku przewidziano utrzymanie obecnie obowiązujących (podwyższonych) stawek podatku VAT do 2016 roku pomimo, iż pierwotnie zakładano, że będą one obowiązywały do końca 2013 r. Ponadto zaproponowano odejście od mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT w przypadku przekroczenia przez państwowy dług publiczny wielkości odpowiadającej 55 proc. PKB.