Proponowane zmiany w ustawie budżetowej na 2013 r. w części Skarb Państwa przedstawił na posiedzeniu komisji wiceminister Paweł Tamborski.

„Jeśli chodzi o Ministerstwo Skarbu Państwa to mówimy o dwóch zmianach. Pierwsza odnosi się do pozycji dochody. Ta zmiana dotyczy zwiększenia kwot, które Skarb Państwa uzyska z tytułu udziałów w spółkach. Tak naprawdę jest to zwiększenie kwot dywidend” – powiedział posłom wiceminister skarbu Paweł Tamborski. Dodał, że druga zmiana dotyczy oszczędności po stronie wydatków.

„Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą (dochody – PAP), mówimy o wzroście z kwoty 5 mld zł do kwoty 6 mld 440 mln zł” – powiedział.

Wyjaśnił, że planowane dochody, które resort miał osiągnąć dla Skarbu Państwa z tytułu dywidend, zostały przekroczone. „Zakładana kwota na poziomie 5 mld zł została przekroczona grubo ok. 10 proc. Natomiast ta dodatkowa różnica będzie pochodziła z zaliczek na dywidendy, które ze spółek pobierzemy – o wypłacie których zarządy spółek zdecydują do końca tego roku” – powiedział wiceminister.

„Jeżeli chodzi o kwestie wydatków mówimy o oszczędności na poziomie 4 mln zł. To są w większości oszczędności związane z funkcjonowaniem naszego urzędu” – przekazał posłom Tamborski.

W przypadku Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wydatki na rok 2013 zaplanowano w ustawie budżetowej na poziomie 31 mln 489 tys. zł. Kwota zmniejszenia planu wydatków na ten rok wynosi 150 tys. zł, co daje po zmianach 31 mln 339 tys. zł.

aop/ mki/ jbr/