KAS zmienia liczne akty wykonawcze

Konsekwencją ustalenia nowej struktury organów w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, która zaczęła funkcjonować 1 marca br. są zmiany dostosowujące dokonane w ustawach podatkowych, a co za tym...

01.03.2017

Właściwość urzędów celno-skarbowych

W związku z reformą administracji skarbowej minister rozwoju i finansów wskazał urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa...

01.03.2017

Zadłużenie SP na koniec 2016 r. - 928.661,2 mln zł

Jak poinformował w komunikacie resort finansów, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2016 r. wyniosło 928.661,2 mln zł, co oznaczało: wzrost o 5.321,2 mln zł (0,6 proc.) w grudniu 2016 r. a...

01.03.2017

Szybki PIT już działa

Do 2 maja 2017 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą złożyć roczne zeznania PIT. Resort finansów rozpoczął akcję Szybki PIT, czyli kampanię informacyjną, która wspiera podatników...

01.03.2017

Nie będzie PIT od umorzonych czynszów komunalnych

Minister rozwoju i finansów zadecydował o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. dochodów z tytułu umorzenia należności...

28.02.2017

Elektroniczny paragon to korzyści dla wszystkich

Elektroniczny paragon nie będzie wyłącznie zdjęciem tradycyjnego paragonu. Będzie zawierał znacznie więcej informacji niż jego papierowa wersja, np. skład produktów spożywczych. Dzięki temu konsument...

28.02.2017

Nowe organy właściwe w zakresie znaków akcyzy

W związku z reformą administracji skarbowej, minister rozwoju i finansów wskazał w rozporządzeniu, że organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy będą naczelnicy urzędów skarbowych...

27.02.2017

Nowy wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Dotychczasowe kompetencje naczelnika urzędu celnego w zakresie dokonywania zwrotu akcyzy od samochodu osobowego zostaną przejęte przez naczelnika urzędu skarbowego. Zmiana ta wynika z ustalenia nowej...

27.02.2017