Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w sobotę, że Polska będzie bronić...
Rausz Jerzy
29.10.2012
Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że 300 mld zł dla Polski w budżecie UE na lata 2014-2020...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
29.10.2012
To już ostatnie dni na zgłaszanie uwag do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania...
Agnieszka Koziarek
26.10.2012
Doradca podatkowy
Lubuska Izba Rolnicza (LIR) wystosowała do samorządowców pismo, w którym zwraca się o ustalenie...
Rynkiewicz Marcin
26.10.2012
Zamierzam aktywnie wspierać rząd w batalii o jak najlepsze dla Polski rozwiązania w kwestii...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
26.10.2012
Umowa przenosząca posiadanie nieruchomości będącej w zarządzie Lasów Państwowych, zawarta z...
Jolanta Mazur
26.10.2012
W 2013 r. czekają nas rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Nad zmianami w tej...
Agnieszka Koziarek
26.10.2012
Doradca podatkowy
Podatnikowi przysługuje na wniosek zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od...
Michał Malinowski
26.10.2012
Z dotychczasowych negocjacji o budżecie UE na lata 2014-2020 i analiz ekspertów wynika, że Polska...
Czerny Inga
26.10.2012
Gmina i Skarb Państwa są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości (podatku leśnego) od...
Katarzyna Bogucka
26.10.2012
Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu...
Radosław Kowalski
26.10.2012
Wskutek przyjęcia odmiennych zasad ustalania podstawy opodatkowania budynku i budowli na gruncie...
Jolanta Mazur
26.10.2012
Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją...
Jolanta Mazur
26.10.2012
Projektowane przez resort sprawiedliwości przepisy przewidują możliwość zatrudnienia doradcy...
Joanna Polańska-Solarz
26.10.2012
Doradca podatkowy
Dla ustalenia momentu poniesionych kosztów inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej (sse) nie...
Michał Malinowski
26.10.2012
Termin podpisania umowy na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki może wydłużyć się do...
Białkowski Rafał
26.10.2012
Dania jest gotowa zawetować projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, jeśli nie uzyska...
PAP
26.10.2012
Polska liczy, że w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 otrzyma 34,5 mld euro -...
Oksiuta Aneta
26.10.2012
Wydatki na organizację bankietu - jako koszty reprezentacji - nie stanowią podatkowych kosztów...
Tomasz Krywan
25.10.2012
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec września 2012...
PAP
25.10.2012
Planowane dochody z VAT w 2012 roku nie zostaną osiągnięte, mimo że wpływy z tego tytułu powinny...
PAP
25.10.2012
Oddanie przed końcem 2006 r., przez spółdzielnię mieszkaniową, budynku do użytkowania, w którym...
Michał Malinowski
25.10.2012
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały decyzje w sprawie terminów...
Katarzyna Bogucka
25.10.2012
Doradca podatkowy
Nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy dotyczące poboru przez organy celne opłat z tytułu...
Katarzyna Bogucka
25.10.2012
Sejm w środę przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o PIT, w tym propozycję przywracającą...
Boroń Michał
25.10.2012
Rząd przyjął w środę projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce....
Borkowska Monika
25.10.2012
PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w rozporządzeniu fakturowym, jednak...
Jolanta Mazur
25.10.2012
Możliwość odzyskania części VAT za materiały budowlane prawdopodobnie nie zniknie od stycznia 2013...
25.10.2012
Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i...
Michał Malinowski
25.10.2012
Według koncepcji Abrahama Maslowa jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie...
Joanna Polańska-Solarz
25.10.2012
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski