W III kwartale 2012 r. limit zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup...
Katarzyna Bogucka
24.05.2012
Uchwała NSA oraz interpelacja ogólna ministra finansów otworzyły polskim przedsiębiorcom drogę do...
Jolanta Mazur
24.05.2012
Do końca maja rolnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą poinformować Kasę Rolniczego...
PAP
24.05.2012
Prawną konsekwencją określenia przez organ należnego podatku od towarów i usług jest konieczność...
Piotr Szybka
24.05.2012
Sprzedaż gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do...
Michał Malinowski
24.05.2012
Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych, Regionalne Oddziały KIDP, w celu zapewnienia...
Joanna Polańska-Solarz
23.05.2012
Doradca podatkowy
Fakt obciążenia hipoteką objętej sprzedażą nieruchomości nie ma wpływu na ustalenie wartości...
Michał Malinowski
23.05.2012
Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad projektem podatku od niektórych...
Katarzyna Bogucka
23.05.2012
Trwają prace legislacyjne mające na celu przeniesienie przepisów o e-fakturach z rozporządzenia w...
Jolanta Mazur
23.05.2012
Dzisiaj wchodzą w życie przepisy określające organy właściwe w zakresie kontroli podatników podatku...
Jolanta Mazur
23.05.2012
Przygotowywana przez resort finansów nowelizacja ustawy o PIT nie zakłada likwidacji możliwości...
PAP
23.05.2012
Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci poszczególnych udziałów w nieruchomościach do spółek...
Jolanta Mazur
23.05.2012
Do dostawy działki stanowiącej mienie komunalne, oznaczonej na mapie, jako droga, która nie była...
Michał Malinowski
23.05.2012
Dla przeliczenia przychodów należy zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wydania...
Krzysztof Klimek
23.05.2012
Jeżeli nie zmieniła się siedziba tej spółki z o.o., w związku ze zmianą właściciela spółki nie...
Tomasz Krywan
22.05.2012
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii faktur VAT stanowiących załączniki do wniosku o...
Katarzyna Bogucka
22.05.2012
Rząd pozwoli władzom lokalnym na nakładanie na mieszkańców nowych, obowiązkowych opłat dowiedziała...
PAP
22.05.2012
Wynagrodzenie za korzystanie z praw do transmisji wydarzeń sportowych we własnych kanałach...
Jolanta Mazur
22.05.2012
Od 10 maja 2012 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,50 proc, a obniżona...
Jolanta Mazur
22.05.2012
W czasie kryzysu kraje UE najchętniej podnoszą stawki VAT, ale też opodatkowanie dochodów...
PAP
22.05.2012
Zapłata ceny biletu miesięcznego, bez względu czy znajdują się na nim informacje pozwalające uznać...
Michał Malinowski
22.05.2012
Bezwzględnie od sytuacji, kiedy to wnioskodawca swoje działania uzależnia od treści wydanej...
Piotr Szybka
21.05.2012
Nie ma podstaw do zakwestionowania zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 43...
Jolanta Mazur
21.05.2012
Od charakteru podjętych przez gminę działań zależy czy może się ona ubiegać o zwrot podatku VAT....
Jolanta Mazur
21.05.2012
Wprowadzenie przepisów umożliwiających skorzystanie z ulgi mieszkaniowej spadkobiercom zaliczanym...
Jolanta Mazur
21.05.2012
1 stycznia 2013 r mają zmienić się przepisy dotyczące VAT. Projekt przygotowanej przez Ministerstwo...
Jolanta Mazur
21.05.2012
Projekty rozporządzeń wprowadzających nowe wzory dokumentów w podatku od towarów i usług zostały...
Jolanta Mazur
21.05.2012
Nawet jeżeli do śmierci ojca podatnik nie pobierał środków z rachunku to wobec 100 proc....
Radosław Kowalski
21.05.2012
Zinformatyzowanie systemu podatkowego miało zminimalizować biurokrację oraz dać państwu i...
Jolanta Mazur
21.05.2012