W ramach projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” 35 mieszkańców przejdzie szkolenia i otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na założenie działalności gospodarczej. Łączna kwota wsparcia to ponad 2,3 mln zł.

Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk.

Jak poinformował płocki Urząd Miasta i Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2011 r. a zakończy 28 lutego 2013 r. Kwota jednorazowej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej wyniesie 40 tys. zł.

Podczas rekrutacji, priorytetowo traktowane zostaną osoby bezrobotne, kobiety, w tym przede wszystkim powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osoby do 25 roku życia i po 45 roku życia, a także niepełnosprawni.

Celem projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców miasta poprzez wzrost liczby prowadzących własną działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestnicy projektu przejdą szkolenia, dotyczące m.in. przygotowania biznes planu, zatrudniania pracowników, a także marketingu i reklamy.

Projekt będzie prowadzony ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(PAP)