„Rentowność sprzedaży netto przedsiębiorstw wzrosła z 4 proc. do 4,3 proc. Poprawiła się też relacja kosztów do przychodów. Pierwszy kwartał 2011 r. firmy zakończyły dodatnim wynikiem finansowym w wysokości prawie 22 mld zł. Był on o 20 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzięki temu do budżetu państwa trafiło więcej pieniędzy z tytułu zapłaconych przez firmy podatków dochodowych.
Jednak w pierwszych trzech miesiącach roku ponad 38 proc. przedsiębiorstw wykazało straty. Ich wartość 7,3 mld zł ciągle pozostaje na porównywalnym do pierwszego kwartału 2010 r. poziomie. Odsetek firm, które wypracowały dodatni wynik finansowy wzrósł jedynie o 1,4 punktu procentowego, ale było to tylko 6 firm więcej.
Po raz pierwszy od dłuższego czasu przedsiębiorstwa miały ujemny wynik na działalności finansowej. Świadczy to o tym, że intensywniej zaczęły korzystać z zewnętrznego finansowania. Płynność gotówkowa nadal jednak pozostaje na bardzo wysokim i bezpiecznym poziomie, co potwierdza, że skala inwestycji w firmach jest niewielka.
W pierwszym kwartale br. sprzedaż eksportowa była o blisko 23 proc. wyższa niż przed rokiem. Eksporterzy osiągali lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa z innych branż. Jednak liczba firm-eksporterów spadła. To zapewne efekt poprawy sytuacji na rynku polskim – ci eksporterzy, dla których sprzedaż za granicę nie jest podstawą ich działalności gospodarczej zdecydowali się na powrót na rynek polski” – dodaje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.