Nieodpłatne przekazanie próbek leków lekarzom na spotkaniu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli na spotkaniu są podawane posiłki, to firma nie zaliczy ich do kosztów uzyskania przychodów.

Choć zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktu leczniczego obejmuje w szczególności sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept i osób zaopatrujących w produkty lecznicze, to w ocenie organów podatkowych wydatki związane z organizacją spotkań jedynie w niektórych przypadkach mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Organy podatkowe, a za nimi sądy administracyjne, uznają, że wydatki na posiłki na spotkaniach są reprezentacją. Podczas takich spotkań dochodzi również do przekazania uczestnikom próbek leków. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu nie podlega przekazanie próbki. Za próbkę uważa się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, a jej ilość lub wartość nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 maja 2011 r.