Komponenty uzyskiwane w wyniku przerobu odpadowych tworzyw sztucznych wykorzystywanych do celów napędowych bądź opałowych nie są objęte 0% akcyzą.

Firmy zajmujące się recyklingiem odpadów plastikowych, które wykorzystują do tego polską technologię krakingu, uzyskują paliwo o symbolu KTS-F. Produkt ten może być stosowany jako domieszka do paliw napędowych oraz jako paliwo opałowe. MF w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło, że w przypadku przeznaczenia do wykorzystania, oferowania na sprzedaż lub wykorzystywania jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania produkty energetyczne inne niż te, których poziom opodatkowania został określony w dyrektywie, podlegają podatkowi zgodnie z wykorzystaniem, według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa do ogrzewania lub paliwa silnikowego.

Jak wyjaśniło MF, na paliwa opałowe uzyskiwane z przerobu tworzyw sztucznych, o ile nie są klasyfikowane do olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, powinna być stosowana stawka akcyzy jak dla pozostałych paliw opałowych, w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: niższa niż 890 kg/m3. – 232 zł/1000 l; równa lub wyższa niż 890 kg/m3. – 64 zł/1000 kg.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 maja 2011 r.