Dyrektorska nagroda nie na wniosek kuratora

Rada gminy nie może ustalić, że dyrektor szkoły przyzna nauczycielowi nagrodę na wniosek kuratora oświaty. Wojewoda podlaski unieważnił uchwałę zawierającą takie postanowienie - informuje...

20.10.2014

Kongres Edukacja i Rozwój także dla samorządowców

Dotowanie szkół, nowe rozdanie środków unijnych oraz organizacja sieci szkół to tematy Krajowej Konferecji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz Kongresie Edukacja i Rozwój. Paneliści omówią kwestię...

20.10.2014

Wszawica wciąż problemem w szkołach i przedszkolach

Wszy to nie problem biedy, patologii, czy wsi. Pojawiają się także w szkołach, w których uczą się dzieci z bardzo zamożnych domów, w szkołach prywatnych i społecznych. - mówi portalowi gazeta.pl...

18.10.2014

Kongres Edukacja i Rozwój i KKDS już w środę

Już w środę, 22 października, rozpoczną się: XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz Kongres Edukacja i Rozwój. O planowanych wydarzeniach opowiada dyrektor Segmentu Edukacja...

17.10.2014