Fundacja Rozwoju Wolontariatu, w ramach projektu Nowoczesny Patriotyzm, objętego honorowym...
08.08.2012
Na wtorkowym spotkaniu w ministerstwie edukacji zawarto kompromis w sprawie urlopów dla poratowania...
Monika Sewastianowicz
08.08.2012
Uprawnienia ministra edukacji w zakresie określania kryteriów egzaminowania uczniów są zbyt...
Monika Sewastianowicz
08.08.2012
Do zadań własnych gminy należy także prowadzenie polityki prorodzinnej, a tym samym wspieranie...
Anna Dudrewicz
08.08.2012
Kadry w oświacie
Telewizja po wakacjach przestanie emitować część programów dla dzieci - donosi portal sfora.pl. Z...
07.08.2012
Resort pracy rozstrzygnął drugą turę konkursu ofert Maluch 2012. Do 23 gmin trafi ponad pięć...
Monika Sewastianowicz
07.08.2012
Obowiązkowa matura z dodatkowego przedmiotu to fikcja. Osiągnięcie zerowego wyniku nie spowoduje...
Monika Sewastianowicz
07.08.2012
Resort edukacji planuje zmiany w organizacji placówek doskonalenia nauczycieli. Ich działania mają...
Monika Sewastianowicz
07.08.2012
Osiemdziesięciodniowy urlop przysługujący nauczycielom jest demoralizujący - podnoszą dyrektorzy...
Monika Sewastianowicz
07.08.2012
Solidarna Polska uważa,że po aferze z e-podręcznikiem minister edukacji powinna podać się do...
Monika Sewastianowicz
07.08.2012
Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego przez ZUS po ustaniu stosunku pracy nie będzie już...
Marta Handzlik
07.08.2012
Gminy powinny tworzyć oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - uważają przedstawiciele...
Monika Sewastianowicz
06.08.2012
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zamieściła swoje stanowisko w sprawie zasad przyznawania...
Agnieszka Winiarska
06.08.2012
Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 25 osób....
Serwis Samorządowy PAP
06.08.2012
Rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci -...
06.08.2012
Kompleksowe zmiany w ustawach pociągają za sobą konieczność nowelizacji licznych aktów...
Monika Sewastianowicz
06.08.2012
Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Doprecyzowuje ona...
PAP
06.08.2012
Senat nie zapropnował poprawek do nowelizacji ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej....
PAP
06.08.2012
Ministerstwo Gospodarki przygotowało zmianę rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa zabawek....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2012
Pomysł, szablon, wycinanie, sprayowanie. W poznańskim oddziale japońskiego koncernu Bridgestone...
04.08.2012
Kwestia ta powinna być w trybie pilnym uzgodniona z organem prowadzącym szkołę.
04.08.2012
Senatorowie nie zaproponowali w czwartek podczas debaty poprawek do nowelizacji ustawy o systemie...
PAP
03.08.2012
Poprawki, zmierzające do większej niż przewiduje to nowelizacja ustawy o nowym SIO anonimowości...
PAP
03.08.2012
Resort edukacji przekazał do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych rozporządzenie...
Monika Sewastianowicz
03.08.2012
Jako donosi Rzeczpospolita koordynator programu e-podręcznik, Krzysztof Wojewodzic sprzedał swoje...
Monika Sewastianowicz
03.08.2012
Próchnica nadal jest poważnym problemem dotykającym dzieci i młodzież. W walce z tą powszechną...
Monika Sewastianowicz
03.08.2012
Dzisiejsza szkoła kładzie szczególny nacisk na efektywną pracę z uczniem. W poprawie wyników pomaga...
03.08.2012
Trwający od kilku lat niż demograficzny i kryzys wymuszają oszczędności na organach prowadzących....
03.08.2012
Komisja Europejska nie podzieliła argumentacji wydawców tradycyjnych podręczników, którzy zarzucili...
Agnieszka Winiarska
02.08.2012
W Sejmie odbyły się obrady plenarne XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.Młodzi parlamentarzyści...
Agnieszka Winiarska
02.08.2012