W pojęciu nauczyciela tej szkoły mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole, bez względu...
Anna Dudrewicz
16.08.2012
Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy nie wpływa na zakres jego uprawnień do dodatku za...
Magdalena Sender
16.08.2012
Aż 10 tys. zł czeka na autora najlepszego filmu o matematyce - informuje serwis PAP Nauka w Polsce....
Monika Sewastianowicz
15.08.2012
Wicekurator z Lublina pozytywnie wypowiadała się o przekazywaniu szkół prywatnym spółkom. Za to jej...
Monika Sewastianowicz
14.08.2012
Elbląscy gimnazjaliści będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach z fizyki. Dzięki środkom...
Serwis Samorządowy PAP
14.08.2012
Przedstawiciele samorządów są zadowoleni z uchwalonej niedawno nowelizacji ustawy o systemie...
Monika Sewastianowicz
14.08.2012
Spożywanie zdrowych posiłków w pierwszych latach życia może podwyższyć iloraz inteligencji -...
14.08.2012
We wtorek, 21 sierpnia, maturzyści, którym nie powiodło się w pierwszym terminie napiszą egzamin...
Monika Sewastianowicz
14.08.2012
Nawet sześć tysięcy dzieci wyposaży w nowe tornistry Caritas Polska, który organizuje akcję...
Monika Sewastianowicz
14.08.2012
Na kary 15 i 25 lat więzienia skazał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Lublinie czterech mężczyzn za...
PAP
14.08.2012
Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w systemie informacji...
Monika Sewastianowicz
14.08.2012
Od września całkowicie zmienia się organizacja szkolnictwa zawodowego. Obowiązywać zaczyna nowa...
14.08.2012
Zmiany w nowym roku szkolnym to nie tylko nowe plany nauczania i reforma szkół zawodowych. Od 1...
Monika Sewastianowicz
14.08.2012
Gmina może wypłacać stypendia uczniom szkoły ponadgimnazjalnej, będącym mieszkańcami tej...
Agata Piszko
14.08.2012
Na dobre przeminęły czasy, w których leworęczność była uważana za wadę, którą szkoła powinna...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
OKE unieważniła większość matur z matematyki pisanych w jednej z malborskich szkół. Po...
13.08.2012
W wakacje wzrosła liczba hospitalizacji związanych z zażywaniem dopalaczy - alarmuje Dziennik...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Egzekucja świadczeń alimentacyjnych zasądzanych przez polskie sądy od dłużników przebywających za...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Resort sprawiedliwości pracuje nad dostosowaniem regulacji dotyczących kształcenia więźniów do...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Karta nauczyciela nie daje samorządowcom możliwości ustalenia ram czasowych pracy nauczyciela -...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Dzięki temu, że szkolnictwo zawodowe położy większy nacisk na współpracę szkół z przedsiębiorcami,...
13.08.2012
Krakowskich samorządowców nie zadowala kompromis w sprawie zmian w Karcie nauczyciela. Chcą, by...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Resort edukacji przypomina, że prawo pozwala na umieszczanie w podręcznikach jedynie informacji o...
Monika Sewastianowicz
13.08.2012
Resort pracy podjął decyzje w sprawie wymiaru urlopu rodzicielskiego. Spośród zaprezentowanych...
13.08.2012
Wkrótce niewiele osób będzie pamiętało o pisaniu kredą na tablicy -tablice interaktywne, dzienniki...
12.08.2012
Ruch Palikota chce, by pełnoletnie dzieci nie odpowiadały solidarnie za zobowiązania rodziców z...
Monika Sewastianowicz
11.08.2012
Wyniki zeszłorocznego badania Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że rośnie pokolenie ludzi chorych...
10.08.2012
Paszport wydany dziecku, które nie ukończyło 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Już 11...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2012
Pomysł ze zmianą regulacji dotyczących nauczycielskich urlopów nie podoba się lekarzom medycyny...
Monika Sewastianowicz
10.08.2012
Bardzo niewielu rodziców pośle w tym roku sześciolatki do szkoły. Obawiają się, że placówki są...
Monika Sewastianowicz
10.08.2012