W ramachIII Polonijnych spotkań z historią najnowszą” zaplanowano warsztaty edukacyjne, wykłady wybitnych historyków i zajęcia terenowe dla nauczycieli z polskich placówek edukacyjnych za granicą. Rekrutację chętnych do wzięcia w nich udziału rozpoczął IPN.
"To będzie intensywny kurs najnowszej historii Polski dla polonijnych nauczycieli" - powiedział organizator spotkań, dr Andrzej Zawistowski z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (BEP IPN). Kurs odbędzie się w dniach 6-18 lipca 2009 r. w Warszawie. "Tegoroczne warsztaty zamierzamy poświęcić m.in. bohaterom w zderzeniu z totalitaryzmem. To może być rotmistrz Pilecki, ks. Jerzy Popiełuszko, gen. Fieldorf ps. Nil, prymas Wyszyński czy niedawno zmarła Elżbieta Zawacka +Zo+" - powiedział Zawistowski.
W czasie zajęć nauczyciele zapoznają się z działalnością IPN, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych, w tym w warsztatach dotyczących sposobów nauczania historii. Wysłuchają także wykładów historyków, m.in. prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Jerzego Eislera - o "najważniejszych aspektach historii Polski". W ramach spotkań odbędą się także zajęcia terenowe. Nauczyciele pojadą do miejsc związanych z najnowszymi dziejami Polski, co ma być okazją do omówienia konkretnych problemów z najnowszej historii Polski.
 
Źródło:  Serwis Nauka w Polsce, 24.02.2009 r.