Na jakim stopniu awansu zatrudnić nauczycielkę, z którą na skutek nie uzupełnienia kwalifikacji stosunek pracy wygasł z dniem 31 sierpnia 2006 r.?

Osoba ta w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karty Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) posiadała wykształcenie średnie pedagogiczne i była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w przedszkolu. W lipcu tego roku obroni licencjat w zakresie pedagogiki specjalność opiekuńczo-wychowawcza i pragnie podjąć zatrudnienie w placówce wychowania pozaszkolnego.
Jeśli nauczycielka zostanie zatrudniona, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, to będzie miała taki stopień awansu jaki uzyskała z mocy prawa w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.).
Jeśli nauczycielka uzyskała w 2000 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa. To przypadku zatrudnienia w 2009 r. zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zostanie zatrudniona na podstawie mianowania jako nauczyciel mianowany. Zgodnie bowiem z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 6 kwietnia 2000 r., na podstawie mianowania z tym dniem uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego i stali się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania, z tym że z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania, którzy nie posiadali wymaganych kwalifikacji, stosunek pracy wygasł z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnili kwalifikacji lub nie został z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie.
Warunki zawarcia stosunku pracy z nauczycielem mianowanym na podstawie mianowania wymienia art. 10 ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela.

Jan Chojnacki