Jeszcze w tym roku rozpocznie się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego -...
PAP
01.10.2014
Szkoła zawodowa i pracodawca to sojusznicy, którzy mają ten sam cel dobrze przygotować przyszłego...
Krzysztof Sobczak
30.09.2014
W blisko 900 szkołach w całej Polsce odbywały się we wtorek wybory do samorządów uczniowskich...
PAP
30.09.2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs na organizację i przeprowadzenie w latach...
PAP
30.09.2014
Uczniów trzeba traktować jak partnerów. Ważne jest, by mieli poczucie współdziałania i doceniali to...
Monika Sewastianowicz
30.09.2014
Resort nauki zakończył konsultacje na temat portalu Wybierz Studia, skierowanego do osób...
PAP
30.09.2014
Niewykorzystanie części funduszy na Wyprawkę szkolną to skutek mniejszej liczby uczniów szkół...
Krzysztof Sobczak
29.09.2014
Technika przestaną być szkołami drugiego wyboru wtedy, gdy będą dawać solidne wykształcenie ogólne,...
PAP
29.09.2014
Blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów...
PAP
29.09.2014
W akcie mianowania jako miejsce pracy należy wpisać zespół szkół oraz dookreślić, w jakich typach...
Piotr Gąsiorek
29.09.2014
Zapewnienie opieki tylko najmłodszym lub dzieciom pracujących rodziców i przepełnienie grup to...
Krzysztof Sobczak
29.09.2014
Spośród wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci z autyzmem i zespołem...
Monika Sewastianowicz
28.09.2014
Szkoła podstawowa i gimnazjum oraz pion terapeutyczny znajdą się w nowoczesnym Regionalnym Ośrodku...
PAP
28.09.2014
W 2013 roku liczba uczniów i studentów w ogarniętej kryzysem Portugalii zmalała o blisko 100 tys. w...
PAP
27.09.2014
Jeśli chcemy nawiązać prawdziwe relacje z naszymi uczniami i zaangażować ich w proces nauczania,...
Krzysztof Sobczak
26.09.2014
Tam, gdzie na etykę zgłasza się mało dzieci, samorządy organizują lekcje międzyszkolne. W wielu...
PAP
26.09.2014
Nie mam wątpliwości, że potrzebna jest nowa ustawa regulująca zawód nauczyciela. Karta nauczyciela...
Krzysztof Sobczak
25.09.2014
Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów to główny cel podpisanego w środę 24...
Krzysztof Sobczak
25.09.2014
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty będą ustalali wspólnie z radą rodziców...
Krzysztof Sobczak
25.09.2014
Organ stanowiący JST ma obowiązek podejmowania uchwał wsprawie trybu prac nad projektem uchwały...
Monika Sewastianowicz
25.09.2014
Tegoroczne Seminarium Śląskie, które rozpoczęło się w środę w Kamieniu Śląskim (opolskie),...
PAP
25.09.2014
To lekarz w orzeczeniu decyduje, w jakim terminie nauczycielowi należy udzielić urlopu dla...
Krzysztof Lisowski
25.09.2014
Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników niebędących...
Edward Kołodziejczyk
24.09.2014
Wydawnictwo Wolters Kluwer wszystkie osoby zainteresowane rozwojem polskiej oświaty na Kongres...
Monika Sewastianowicz
24.09.2014
Polskie dzieci mają kondycję na poziomie sześciesięciolatków - alarmują pediatrzy. To efekt...
Monika Sewastianowicz
24.09.2014
Blisko 3 mld 440 mln euro przeznaczonych będzie w nowej perspektywie finansowej UE na lata...
PAP
24.09.2014
Zmiana dotycząca ramowych planów nauczania zwiększy liczbę godzin zajęć, a tym samym także koszty -...
Monika Sewastianowicz
24.09.2014
Mimo że przez niż demograficzny mamy coraz mniej szkół, wydatki na oświatę wciąż rosną. Od 2006 r....
Monika Sewastianowicz
24.09.2014