Pierwsze ze spotkań odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2014 r. Poświęcone zostanie dotacjom po ostatnich zmianach w prawie oświatowym. Uczestnicy dowiedzą się również, jak wykorzystywać aplikację iPlan lekcji oraz iDziennik w planowaniu pracy w nowym roku szkolnym.
Drugi zjazd zaplanowano na sierpień (18-19.08). Poświęcony będzie ochronie danych osobowych w placówce oświatowej - przede wszystkim zaś obowiązkom dyrektora szkoły jako administratora danych. Strona AZDS>>

Więcej o poszczególnych szkoleniach:
Dotacje oświatowe po ostatnich nowelizacjach. Przygotowanie do nowego roku szkolnego w aplikacjach iPlan Lekcji oraz iDziennik>>
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów>>