Według przepisów nauczyciel ma prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w dniu przejścia na emeryturę lub rentę brakuje mu mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody. Tych samych uprawnień nie ma natomiast pedagog przechodzący na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
- Jest to krzywdzące dla części nauczycieli - uważa ZNP i apeluje do MEN o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

Polecamy: Nagrodę jubileuszową czasem trzeba zapłacić wcześniej