Z miesięcznika DS korzystam trzy lata. Uważam, że warto. Jest przydatny w pracy dyrektora, ale także nauczycieli. Do korzystania z miesięcznika zachęca czytelny układ treści. Najczęściej korzystam z porad z prawa oświatowego, interesujące są też wypowiedzi praktyków. Czyta się je chętnie, ponieważ spostrzeżeniami na temat codziennego życia szkolnego dzielą się nauczyciele i dyrektorzy szkół. Biorę udział w konkursach organizowanych przez miesięcznik. Moim zdaniem DS jest czasopismem, które powinno znajdować się na biurku każdego ambitnego dyrektora szkoły.

Polecamy: "Dyrektor Szkoły" mobilizuje do lepszej pracy