Krystyna Smolińska, dyrektor Przedszkola nr 51 „Misia Czarodzieja” w Warszawie:
Z „Dyrektorem Szkoły” związałam się 15 lat temu, kiedy zostałam dyrektorem przedszkola. Prenumeruję również kwartalnik „Przed Szkołą”. Oba wydawnictwa dają mi dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Czytając DS, dyrektor i nauczyciel może poszerzać swoje zainteresowania oświatą, poznawać nowe trendy w nauczaniu i zarządzaniu ludźmi, uczyć się, jak być kreatywnym. Miesięcznik ten pozwala wyrobić sobie osąd na politykę oświatową i zachodzące w niej zmiany. Z kolei kwartalnik „Przed Szkołą” jest superczasopismem dla kierujących przedszkolami i pracujących w nich nauczycieli, z którego dowiadujemy się m.in. o tym, co się z przedszkolami i w przedszkolach dzieje, jak należy dobrze przygotować dziecko do szkoły. Do większej aktywności i lepszej współpracy przedszkola ze szkołą mobilizują nas ciekawe konkursy ogłaszane w obu pismach, w stylu konkursu POMOST. Wspaniałe czasopisma. Trzymajcie tak dalej!

Szukamy kandydatów na Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola>>