Nowelizacja (druk nr 578) ma nadać uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego.
Zmiany postuluje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który uważa, że nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego zostali w ustawie niesłusznie pominięci. 
Związkowcy podkreślali, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty.
W posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej, które zajmą się we wtorek projektem, będzie uczestniczył przedstawiciel ZNP.

Polecamy: Senackie komisje odroczyły decyzję ws. inicjatywy dot. kompensówek