Zespół badaczy z Mayo Clinic w Rochester (Minnesota, USA) sprawdził wiarygodność powszechnie używanego indeksu masy ciała u 53,5 tys. pacjentów w wieku od 3 do 18 lat.  Okazało się, że w przypadku 25 proc. dzieci, u których zaczyna się otyłość, BMI jest w normie. Indeks nigdy jednak się nie myli, gdy wskazuje nadwagę.
Jak wskazują naukowcy, wykrycie u dziecka problemów z nadwagą wymaga zastosowania bardziej precyzyjnych metod, takich jak pomiar grubość fałdu skórnego i badanie metodą dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej. Więcej>>

Źródło: "Puls Biznesu", stan z dnia 26 czerwca 2014 r.

Polecamy: Szkoły współodpowiedzialne za otyłość dzieci