Gmina powinna zadbać o zorganizowanie dowozu i opieki w odniesieniu do uczniów uczęszczających na...
Agata Piszko
24.03.2015
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji...
PAP
24.03.2015
Nauczycielskie emerytury i prawo do świadczenia kompensacyjnego to tematy, którym poświęcony...
Monika Sewastianowicz
24.03.2015
Sprawdzian, do którego przystąpicie 1 kwietnia, będzie miał dwie części. - przypomina dr Marcin...
Monika Sewastianowicz
24.03.2015
Rodzice w większości dobrze oceniają szkoły swoich niepełnosprawnych dzieci, ale rzadko...
PAP
24.03.2015
Zależy mi, aby specjalne strefy ekonomiczne tworzyły miejsca pracy z myślą o m.in. absolwentach...
Monika Sewastianowicz
24.03.2015
Uczniom realizującym obowiązek szkolny poza placówką nie trzeba będzie wystawiać ocen z zachowania....
Monika Sewastianowicz
24.03.2015
W obecnie obowiązującym stanie prawnym podmiot nie może zostać zaskoczony wszczęciem wobec niego...
Monika Sewastianowicz
24.03.2015
Łatwiejszy dostęp do egzaminów i certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego to cel...
PAP
23.03.2015
Już 26 marca, pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, w Senacie zorganizowany zostanie...
PAP
23.03.2015
Uczniowie szkół zawodowych o wiele lepiej postrzegają swoje szanse na rynku pracy niż uczniowie...
Monika Sewastianowicz
23.03.2015
Projekt ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji musi być przygotowany do końca 2015 r. i...
PAP
23.03.2015
MENzłamał przepisy określające sposób, w jaki wprowadza się regulacje ws. płac nauczycieli - uważa...
Monika Sewastianowicz
23.03.2015
Nowe legitymacje szkolne zawierają za dużo danych osobowych. PESEL w tych dokumentach wykracza poza...
Monika Sewastianowicz
23.03.2015
Karta nauczyciela zablokowała kadrowo polską szkolę. Dość szybka ścieżka awansu sprawia też, że...
PAP
23.03.2015
Nieprawidłowości w naliczeniu subwencji na niepełnosprawnych uczniów mogą mieć charakter...
Monika Sewastianowicz
23.03.2015
Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek...
Magdalena Fota
23.03.2015
W tym roku szkolnym do kuratoriów trafiło 136 spraw dotyczących stosowania przemocy wobec dzieci,...
PAP
23.03.2015
Występujący w tym teatrze aktorzy bywają spontaniczni i nie zawsze odgrywają role zgodnie ze...
PAP
22.03.2015
Dzięki kontom bankowym i kartom przedpłaconym dla najmłodszych dziecko może mieć stały dostęp do...
Monika Sewastianowicz
22.03.2015
Szanse absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy mogłyby wzrosnąć, gdyby uczelnie...
Monika Sewastianowicz
21.03.2015
Około 600 uczniów szkół średnich w stanie Bihar, na północnym wschodzie Indii, wyrzucono za...
PAP
20.03.2015
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i gospodarki, a także...
PAP
20.03.2015
Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę ws. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. W ten...
Monika Sewastianowicz
20.03.2015
Studenci uczelni pedagogicznych mają zbyt mało zajęć o zaburzeniach wzroku. Należałoby to w miarę...
Monika Sewastianowicz
20.03.2015
Pełnoletni podopieczny ośrodka wychowawczego będzie musiał wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu do...
Monika Sewastianowicz
20.03.2015
Na orzeczenie o potrzebie niestandardowego kształcenia trzeba długo poczekać. Poradnie nie radzą...
Monika Sewastianowicz
20.03.2015
Coraz więcej szkół decyduje się na współpracę z przedsiębiorcami i wspólne tworzenie klas...
Monika Sewastianowicz
20.03.2015
Chociaż gros nowych regulacji ws. oceniania i egzaminowania uczniów wejdzie w życie 31 marca 2015...
Monika Sewastianowicz
20.03.2015
Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że procedurę przyjęcia dziecka do przedszkola rozpoczyna...
Joanna Lesińska
20.03.2015