- Wobec braku reakcji rządu na postulat podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku, kontynuujemy akcję informacyjno-protestacyjną. Środowisko nauczycieli jest zdeterminowane. Jak bardzo? To pokażemy w Warszawie - ostrzegła wczoraj Teresa Misiuk, szefowa Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
Związkowcy z Lublina zorganizują happening na wzór tragedii greckiej, która zobrazuje ich postulaty i aktualną sytuację w oświacie. Więcej>>

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>