MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia regulującego rekrutację cudzoziemców do polskich szkół i przedszkoli - będą ich obowiązywać takie same zasady, jak te stosowane w stosunku do obywateli polskich.
W projekcie znalazł się zapis, że do pierwszej klasy szkoły podstawowej uczeń będzie przyjmowany bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Eksperci: nieznajomość języka problemem cudzoziemców w polskich szkołach>>

Dodatkowo - na podstawie dokumentów - będzie kwalifikowany do klas II-VI. Podobnie będzie w przypadku gimnazjów i liceów. Rozporządzenie precyzuje także, że uczniowie zza granicy mają prawo brać udział w zajęciach rozwijających zainteresowania. Mogą też zdecydować się na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Pełna treść projektu>>

RPO: przez złe przepisy uczniowie nie mogą kupować tańszych biletów>>