Ustawa zwiększyć ma bezpieczeństwo gromadzonych danych. W tym celu przyjęto, że dane o administratorze bezpieczeństwa danych znajdą się w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych będzie obowiązany zgłosić GIODO powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia powołania lub odwołania, natomiast zmiany informacji objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia zmiany.

Nowe zadania dyrektora jako administratora danych osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych) będą jednym z tematów I AZDS już 5 lutego 2015 r. ZOBACZ PROGRAM>>

Nowela wprowadza również kompleksowe zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO zbiorów, w których nie będą przechowywane dane szczególnie chronione. Skorzystają z niego administratorzy danych, którzy powołali i zgłosili GIODO administratora bezpieczeństwa informacji. W przypadku podmiotów, które zrezygnują z powołania ABI, jego zadania będzie wykonywał administrator danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych potrzebna, by pochwalić się sukcesem ucznia>>