Szkoły nie muszą już składać zamówień na podręczniki w aplikacji, ponieważ lista dystrybucyjna została opracowana i zweryfikowana już podczas dostarczania drugiej części podręcznika. - poinformował MEN.
Nadal konieczne jest jednak potwierdzenie odbioru podręcznika ze wskazaniem liczby otrzymanych egzemplarzy.
"Jednocześnie, po raz pierwszy w ramach procesu dystrybucji podręczników, należy wskazać liczbę odebranych paczek dostarczonych przez dystrybutora. Jest to niezbędne i stanowi podstawę do uznania należności za wykonaną usługę oraz daje nam gwarancję dostarczenia do szkół „Naszego Elementarza” w terminie."- tłumaczy resort w komunikacie, opublikowanym na swojej stronie internetowej. 

Za zniszczony elementarz rodzic zapłaci przelewem>>

"W przypadku otrzymania mniejszej liczby podręczników, niż wynika to z listy dystrybucyjnej, należy wskazać w aplikacji liczbę faktycznie otrzymanych egzemplarzy pozostawiając status zamówienia „dostarczono”. Brakująca liczba podręczników zostanie dostarczona przez dystrybutora . Po odebraniu brakujących podręczników należy zmienić w aplikacji status zamówienia na „odebrano”." - czytamy.
O tym, że dostała za mało książek, szkoła informuje koordynatora. Podobnie będzie w przypadku, gdy podręcznik ma wady. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MEN>>

Dodatkowy elementarz z rezerwy kuratorium>>