Ustawa o systemie oświaty stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przypomina, że pieniądze za zniszczoną książkę stanowią przychód budżetu państwa.

Nowe obowiązki dyrektora szkoły - trzeba poinformować o odpowiedzialności za zniszczenie rządowego podręcznika>>

"Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części." - precyzuje MEN. Więcej>>

MEN: każda z części rządowego podręcznika kosztowała 4,34 zł>>

Reforma podręcznikowa będzie jednym z tematów XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>>