Samorządowcy niechętnie przyjmowały zwiększającą się liczbę nauczycieli idących na urlop dla poratowania zdrowia, dlatego też zaostrzyły politykę wobec nauczycieli korzystających z tego uprawnienia. Położono większy nacisk na weryfikację zaświadczeń lekarskich, na podstawie których przyznawano urlop.

Urlop dla poratowania zdrowia nie wstrzymuje awansu>>

– Dyrektorzy nie chcieli tego robić z własnej inicjatywy, dlatego konieczne było wprowadzenie zaleceń prezydenta - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Ryszard Stefaniak, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Akcja okazała się skuteczna – liczba osób korzystających z tego świadczenia spadła w ciągu roku z blisko 300 do 30.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 4 grudnia 2014 r.

Nawet trzeci urlop dla poratowania zdrowia, gdy lekarz tak postanowi>>