Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak gminy z województwa opolskiego wywiązują się z obowiązku organizowania bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz opieki nad nimi w czasie podróży. Nie miała większych zastrzeżeń. Jedynym problemem okazał się brak kontroli tego, jak realizowane są zlecone usługi przewozu.
Agnieszka Matłacz
30.10.2020
Samorząd terytorialny
To jest błąd nas wszystkich, nas wszystkich, nie wyciągając z tego również mojej osoby - że w ciągu ostatnich 20 lat siedzieliśmy cicho w sytuacji, gdy nasz światopogląd konserwatywny, chrześcijański, wypływający wprost np. z Katechizmu Kościoła Katolickiego, uwielbianego w Polsce św. Jana Pawła II, został gdzieś ściągnięty do narożnika - uważa minister Przemysław Czarnek.
Monika Sewastianowicz
29.10.2020
Minister edukacji zapowiada, że resort wyciągnie konsekwencje wobec nauczycieli, którzy zachęcają uczniów do protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Z kolei Mazowieckie Kuratorium Oświaty interweniowało w sprawie plakatów "Strajku kobiet" wywieszonych w jednym z przedszkoli.
Monika Sewastianowicz
28.10.2020
Nauczyciele w najmłodszych klasach podstawówki i w przedszkolach powinni dostawać specjalny dodatek za pracę w czasie epidemii - uważa oświatowa "Solidarność". Chce też, by w razie kwarantanny otrzymywali 100 proc. pensji. Związek argumentuje, że wobec braków kadrowych oraz obaw o zdrowie i życie, dodatkowe świadczenie motywowałoby do pracy.
Monika Sewastianowicz
28.10.2020
Choć z potrzebą nauki zdalnej każdy dyrektor szkoły podstawowej liczył się od czerwca, to jednak ogłoszenie rozporządzenia w piątek po południu i pozostawienie jedynie weekendu na przygotowanie szkół do tego wyzwania, wprowadziło niepotrzebny pośpiech, nerwy i zamieszanie. MEN miał czas, żeby przeprowadzić to w sposób przemyślany.
Beata Igielska
28.10.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Większość samorządów nie miała problemu z wypłatą podwyżek dla nauczycieli - wynika z ankiety Związku Nauczycielstwa Polskiego. Związek niepokoi się jednak, że w części z nich nie wzrosły dodatki, a fundusze na nagrody uległy zmniejszeniu. Problemem będzie też osiągnięcie do końca roku kwoty średnich wynagrodzeń - co tylko zostało pogłębione przez pandemię.
Monika Sewastianowicz
28.10.2020
Zarządzanie oświatą
Uprzejmie informuję, że dwoje dzieci w szkole ma koronawirusa - takie lakoniczne informacje otrzymują rodzice w niektórych szkołach. Są oburzeni, bo nie wiedzą czy ich dzieci miały kontakt z osobą zakażoną. Z kolei dyrektorzy obawiają się, że zdradzą informacje o stanie zdrowia, których nie powinni ujawniać. To efekt niejasnych przepisów i opieszałości Sanepidu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
27.10.2020
Negatywna ocena działalności dyrektora w zakresie gospodarki finansowej, zaniedbania dotyczące organizacji pracy, czy też konflikt z organem prowadzącym lub współpracownikami, nie mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków, które uzasadniają odwołanie bez wypowiedzenia. Okoliczności te mogą najwyżej stanowić przyczynę odwołania dyrektora w normalnym trybie,
Dorian Lesner
26.10.2020
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
O sensowności egzaminu ósmoklasisty była rozmowa w momencie, w którym procedowana była ustawa wprowadzająca egzamin ósmoklasisty na przełomie 2016/17 r. Wszystkie egzaminy mają absolutnie głęboki sens - mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na razie CKE nic nie wie o ewentualnych planach rezygnacji z egzaminu.
Beata Igielska
26.10.2020
Wymagania egzaminacyjne w tym roku szkolnym dostosujemy do sytuacji wywołanej epidemią - ogłosił w niedzielę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I dodał, że najbardziej poszkodowani z powodu przejścia na naukę zdalną są 8-klasiści, maturzyści i uczniowie szkół zawodowych podchodzący do egzaminów.
Krzysztof Sobczak
25.10.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Na zastępstwie z religii tylko opieka

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczyciel, który zastępuje katechetę nie prowadzi lekcji ze swojego przedmiotu, tylko organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Choć nauczyciele i tak pomijają tę regułę - zwłaszcza jeżeli katechety nie ma miesiącami, a sami nie mieli czasu zrealizować wszystkich tematów. Ale naruszają wtedy obowiązujące prawo.
Beata Igielska
24.10.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Większość szkół od 24 października 2020 r. pracuje zdalnie - wyjątkiem są klasy I-III w szkołach podstawowych. Na razie ograniczenie obowiązuje do 8 listopada 2020 r. Nowe rozporządzenie zlikwidowało tez wyjątki dotyczące zajęć praktycznych w szkołach zawodowych i lekcji gry na instrumentach muzycznych.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
24.10.2020
Koronawirus a prawo
Anna Florek ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie otrzymała tytuł Super Dyrektora Przedszkola. Super Dyrektorem Szkoły została Ewa Wawrzak ze Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach. Wyniki ogłoszono w czwartek wieczorem podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
23.10.2020
Kadry w oświacie

"Martwe dusze" w szkołach dla dorosłych zawyżają dotacje

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Każdy miesiąc dla szkoły dla dorosłych to walka o frekwencję, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zostanie zamknięta, a w nauczaniu zdalnym przy rozliczaniu dotacji liczy się ostatni miesiąc stacjonarnej pracy. Także w wielu "młodzieżowych" szkołach niepublicznych liczba uczniów nie zawsze odpowiada liczbie deklarowanej do dotacji lub wręcz wykazywane są „martwe dusze”. Pandemia i niedoskonałe przepisy utrudniają samorządom zapanowanie nad tą sytuacją.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Obecnie w polskich uwarunkowaniach jest dążenie do usztywnienia edukacji i poddania jej ścisłemu nadzorowi administracji rządowej. Dotyczy to przykładowo działań kuratorów i inspektorów sanitarnych. Takie działania to wynik ograniczonego zaufania do samorządu, a to nie służy edukacji - ocenił przedstawiciel samorządów podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.10.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Na pewno trzeba ostatecznie skończyć z pedagogiką wstydu, do jakiej nas wpędzano w ciągu ostatnich dziesięcioleci III RP. Mamy zbyt mało informacji i wiedzy na temat naszych wybitnych przodków, naszych wybitnych twórców naszej kultury - mówił minister nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie dla radia Opole.
Monika Sewastianowicz
22.10.2020
Budżet państwa wyłoży 57 mld 077 mln 534 tys. zł. na oświatę w 2021 r. - wynika z projektu ustawy budżetowej. Subwencja wzrośnie tak, by pokryć wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r., jednak kwota bazowa, na podstawie której wyliczane są pensje pedagogów nie ulegnie podwyższeniu.
Monika Sewastianowicz
22.10.2020
Samorząd terytorialny
Skuteczne przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej na terenie szkoły wymaga stworzenia jasnych procedur i warunków, by działo się to w sposób bezpieczny i anonimowy. Można w tym celu wykorzystać specjalną aplikację, dzięki której uczniowie poinformują o problemie, nie bojąc się, że narażą się tym na problemy - mówiła dr Małgorzata Wójcik z SWPS na VII Kongresie Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
22.10.2020

Nie atak hakera, a mail nauczyciela bardziej groźny dla ochrony danych?

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO Koronawirus a prawo
Wysyłanie maili z widocznymi adresami wszystkich odbiorców, informacje dla małej grupy w mailu ogólnym czy prowadzenie lekcji w centrach handlowych przez otwartą sieć – może prowadzić do naruszeń ochrony danych osobowych. Aby tego uniknąć, dyrektorzy placówek oświatowych powinni zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych przy pracy zdalnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.10.2020
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO Koronawirus a prawo
Za bezpieczeństwo uczniów w szkole, również w czasie pandemii, odpowiadają dyrektor i organ prowadzący, jednak rozporządzenia większość odpowiedzialności złożyły na barki osoby zarządzającej placówką. Jeżeli ktoś zachoruje, wygranie sprawy o odszkodowanie jest trudne, ale nie niemożliwe - mówił podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój radca prawny Robert Gałęski z kancelarii Lexbridge.
Monika Sewastianowicz
22.10.2020
Zarządzanie oświatą
Przejście na zdalne nauczanie nie zmienia tego, że trzeba organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dyrektor musi przekazać uczniom i rodzicom, w jaki sposób w trybie zdalnym będą realizowane zadania szkoły - mówiła podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój Joanna Wrona, wicedyrektor w szkole specjalnej.
Monika Sewastianowicz
21.10.2020
Pandemia pogorszyła i tak złą sytuację finansową placówek oświatowych. Za mała subwencja, wysokie koszty wynagrodzeń nauczycieli, a do tego wydatki związane z COVID rujnują finanse samorządów, które są organami prowadzącymi. Co gorsza - z dnia na dzień dowiadują się o zamykaniu i otwieraniu placówek oraz zmianach zasad ich prowadzenia, których rząd z nimi nie konsultuje.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
21.10.2020
Samorząd terytorialny
Brakować nam będzie bliskości, możliwości spotkania, podania ręki, uśmiechu, rozmów kuluarowych, ale wszyscy uczymy się funkcjonować w nowej rzeczywistości - mówiła Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji w Wolters Kluwer Polska, otwierając tegoroczny VII Kongres Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
21.10.2020
Od czwartku 15 października godziny dla seniorów obowiązują także w szkolnych sklepikach, chyba że za ladą stoi właściciel. To kolejny z absurdów rozporządzenia w sprawie ograniczeń w związku z koronowirusem, który może dotknąć ponad 3 tysiące placówek. Ministerstwo Zdrowia pracuje jednak nad doprecyzowaniem przepisów, choć jednocześnie większość uczniów i tak przejdzie na naukę zdalną.
Jolanta Ojczyk
21.10.2020
Koronawirus a prawo
Aby wyegzekwować przestrzeganie nakazu noszenia maseczek przez młodzież, rząd będzie karał mandatem ich rodziców. A być może również nauczycieli. Także w przypadku, gdy zbuntowane "dziecko" ma metr osiemdziesiąt, 17 lat i nie sposób na nie wpłynąć. Taki przepis Sejm uchwali być może już dziś.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.10.2020
Prawo karne
Licea przeszły na pracę zdalną lub hybrydową. Tymczasem o tym, czy szkoła podstawowa przejdzie na zdalne nauczanie, nadal decyduje dyrektor. Może się to zmienić w środę, bo premier zapowiedział, że starsze klasy mogą przejść na zdalne nauczanie.
Monika Sewastianowicz
20.10.2020
Szkoła i uczeń
Absolutnym priorytetem od pierwszych godzin w ministerstwie jest organizacja pracy szkół i uczelni w dobie walki z koronawirusem - oświadczył Przemysław Czarnek, nowy minister edukacji. Powołując go na to stanowisko, prezydent Andrzej Duda zasugerował też, że należy zająć się niektórymi nauczanymi w szkole treściami.
Monika Sewastianowicz
19.10.2020
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych wnioskuje o przejęcie przez państwo sfery wydatków oświatowych związanych z zatrudnieniem personelu. Samorządy byłyby zobowiązane do utrzymania infrastruktury oraz realizowania nowych inwestycji w obszarze opieki oraz edukacji dzieci i młodzieży.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.10.2020
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek rano Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki. Jego nominacja została przełożona w związku z tym, że miał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa.
Agnieszka Matłacz
19.10.2020
Zarządzanie oświatą

Jest rozporządzenie - od poniedziałku szkoły średnie pracują zdalnie lub hybrydowo

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Szkoły ponadpodstawowe w czerwonych strefach pracują zdalnie, a w żółtych hybrydowe. Ograniczenia nie dotyczą szkół dla niepełnosprawnych oraz częściowo szkół branżowych i artystycznych. Rozporządzenia w tej sprawie już obowiązują - szkoły zawieszone są od 19 października 2020 r.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
17.10.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo