- Nauczyciele odnoszą wrażenie, że znowu stali się niewidoczni dla rządzących. Minęło pół roku, odkąd rząd objęła ekipa, w której pokładali naprawdę bardzo duże nadzieje. Tymczasem nie dzieje się nic, nie trwają żadne prace. Tym bardziej nie weszły ani nie zostały stworzone żadne uregulowania, które by rozwiązywały problemy nauczycieli, a te problemy nauczycieli są bardzo istotne dla całego systemu edukacji i wpływają bardzo znacząco na jego funkcjonowanie  – mówiła  Urszula Woźniak. Związkowcy przypominali, że MEN deklarował, że zespół zajmie się palącymi problemami związanymi z nauczycielskim prawem pracy. Resort zdecydował się na zorganizowanie spotkania.

 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela również po 45 latach pracy?>>

 

Emerytury, urlopy, wynagrodzenia

O powołanie gremium ZNP apelował już w grudniu 2023 r. - zaproponował szefowej MEN utworzenie zespołu roboczego, który zająłby się kluczowymi sprawami podnoszonymi przez środowisko nauczycielskie. Pod koniec kwietnia br. minister Barbara Nowacka powołała zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, jednak do tej pory nie odbyło się żadne jego spotkanie. Czwartkowe będzie tym pierwszym.

 

20 czerwca br. w pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli wezmą udział:

  • Sławomir Broniarz, prezes ZNP
  • Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP
  • Krzysztof Baszczyński, członek Zarządu Głównego ZNP.

 

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie:

  1. wynagradzania nauczycieli,
  2. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
  3. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli,
  4. emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  5. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.