Przewodniczącą zespołu jest minister edukacji Barbara Nowacka, wiceprzewodniczącymi sekretarz stanu Henryk Kiepura i podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele nauczycielskich central związkowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Instytutu Badań Edukacyjnych.  

Podczas dyskusji z przedstawicielami kierownictwa MEN, strona związkowa i samorządowa przedstawiły zagadnienia wymagające podjęcia pilnych prac nad zmianami.  

Ustanowione grupy robocze będą zajmować się kwestiami wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej, emeryturami i świadczeniami kompensacyjnymi, a także kwalifikacjami, kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Ustalono terminy pierwszych spotkań grup roboczych.

Czytaj też: ZNP: Pensje nauczycieli w 2025 r. powinny wzrosnąć o 15 proc. >