Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w tegorocznej letniej sesji przeprowadzane są w trzech formułach: egzamin zawodowy w Formule 2019, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Część praktyczna w Formule 2012, 2017 przeprowadzona będzie w dniach 3–15 czerwca, a w Formule 2019 w terminie 3–19 czerwca, według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Część pisemna dla zdających w Formule 2012 i 2017 odbędzie się 4 czerwca, a w Formule 2019 w dniach 4–10 czerwca.

 


Do egzaminów przystąpi ponad 236 tys. osób

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna w Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 236 tys. osób przystępujących do egzaminu w 222 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 238 tys. osób w 222 kwalifikacjach w zawodach.

Do najpopularniejszych należą: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, florysta, technik pojazdów samochodowych, technik sterylizacji medycznej, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik rolnik, technik handlowiec, technik elektryk, technik administracji, technik masażysta, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich i technik hotelarstwa.

W Formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 100 osób przystępujących do egzaminu w 47 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 180 osób w 64 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. W Formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 170 osób przystępujących do egzaminu w 51 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 300 osób w 64 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć w części pisemnej minimum 50 proc. punktów możliwych do uzyskania i w części praktycznej minimum 75 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Czytaj też: Małe szkoły będą znikać - o odprawie zdecyduje forma zatrudnienia >

 

Na wyniki i dyplom trzeba poczekać

Po zdaniu obu części egzaminu w Formule 2012 i 2017 zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po uzyskaniu wszystkich świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie lub certyfikatów kwalifikacji zawodowej w kwalifikacjach wyodrębnionych w danym zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia w Formule 2012 i Formule 2017 wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

CKE informuje, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji letniej przystępujący do nich poznają 30 sierpnia. W przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 wyniki dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych. W przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 oraz egzaminów zawodowych Formuła 2019 wyniki będą dostępne poprzez system SIOEPKZ.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/ certyfikatów/ dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi w terminie do 9 września. (PAP)