Program "Edukacja z wojskiem" jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach programu żołnierze prowadzą zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których przekazują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Zajęcia są dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów. Żołnierze prowadzą je w obecności nauczycieli.

Szkolenia odbywają się w czasie trwania zajęć edukacyjnych. W szkole wyłonionej do udziału w programie są realizowane wyłącznie w jednym oddziale klasowym. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na udział w zajęciach muszą wyrazić rodzice.

Do 24 kwietnia MEN prowadziło nabór wniosków do udziału w tym programie. (kk/PAP)

Zobacz również: WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

 

Nowość
Nowość

Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak

Sprawdź