Strasburg: "Cygan" nie obraża Romów

Publikacja naukowa dotycząca społeczności romskiej, która w obiektywny sposób omawia również żywe w społeczeństwie stereotypy Cygana jako złodzieja, kieszonkowca i przestępcy, nie ma charakteru...

22.03.2012

Mjr Sochański uniewinniony po 60 latach

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 21 marca br. uniewinnił po 60 latach Mariana Sochańskiego, który został skazany w 1952 roku na 11 lat więzienia i tam zamordowany. Został uznany przez...

22.03.2012

Wydatki na wynajem mieszkania są kosztem

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki ponoszone na wynajem mieszkania na biuro znajdujące się poza miejscem zamieszkania.

22.03.2012

Nie tak łatwo zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa

Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Powinien żądać od wykonawcy wykazania i co najmniej uprawdopodobnienia, że zastrzeżenie tajemnicy nastąpiło w...

22.03.2012

Interpretacja podatkowa musi być jednoznaczna

Nie jest dopuszczalne, aby organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości, a następnie uzasadniając ocenę potwierdził swe rozstrzygnięcie jedynie w części. Takie stanowisko wynika...

21.03.2012

Nie tak łatwo zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa

Budownictwo

Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Powinien żądać od wykonawcy wykazania i co najmniej uprawdopodobnienia, że zastrzeżenie tajemnicy...

21.03.2012

WSA: GIODO nie może kontrolować ksiąg parafialnych

WSA w Warszawie oddalił skargę mężczyzny, który - chcąc wystąpić z Kościoła rzymskokatolickiego - chciał, aby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych spowodował wpisanie tego w rejestrach...

20.03.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski