TK: referendarz może przekazywać sprawy innym sądom

Referendarz sądowy jest uprawniony do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu i jest to zgodne z konstytucją orzekł we wtorek Trybunał...

14.03.2012

NSA: dywidenda rzeczowa to nie umowa sprzedaży

Wypłata dywidendy w formie rzeczowej przez przyznanie udziału w nieruchomości jako substytut świadczenia pieniężnego nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki. Takie stanowisko przedstawił...

14.03.2012