Grzywna dla organu administracji (II OSK 564/08)

Samorząd terytorialny

Zawieszenie postępowania administracyjnego z naruszeniem art. 97 K.p.a. przez organ administracji, ktry prawomocnym wyrokiem uwzględniającym skargę na bezczynność został zobowiązany do załatwienia...

10.11.2010

Obrady rady gminy można nagrywać (II SA/Łd 89/08)

Samorząd terytorialny

Obrady rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Prawo dostępu do informacji publicznych jest jednym z nadrzędnych praw zagwarantowanych obywatelom w konstytucji. Zgodnie z art. 61...

21.10.2010