SN: jeden konsorcjant nie wystąpi sam przed sądem

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są łącznie legitymowani do występowania w postępowaniu sądowym o zwrot wadium. Nie ma natomiast takiego uprawnienia jedynie jeden...

03.04.2012

ETS: zamawiający powinien wyjaśniać rażąco niską cenę

Samorząd terytorialny

Instytucja zamawiająca powinna zażądać od wykonawcy udzielenia wyjaśnień, jeżeli oferta wydaje się zawierać cenę rażąco niską. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zażądania wyjaśnień w przedmiocie...

02.04.2012

ETS: zamawiający powinien wyjaśniać rażąco niską cenę

Budownictwo

Instytucja zamawiająca powinna zażądać od wykonawcy udzielenia wyjaśnień, jeżeli oferta wydaje się zawierać cenę rażąco niską. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zażądania wyjaśnień w przedmiocie...

02.04.2012

NSA: wyjazd turystyczny to nie zmiana adresu

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za...

02.04.2012

Budowa drewutni nie wymaga pozwolenia

Budowa wolno stojącej parterowej drewutni nie wymaga z mocy prawa uzyskania pozwolenia na budowę, nawet w sytuacji zamiaru jej realizacji sprzecznie z przepisami techniczno-budowlanymi- wynika z...

01.04.2012

Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem, powstaje...

31.03.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski