NSA: ulga meldunkowa dotyczy również gruntu

Ulga meldunkowa dla podatników, którzy sprzedają mieszkanie lub dom kupione w latach 2007-2008 obejmuje nie tylko przychody ze sprzedaży budynku, ale także grunt, na którym budynek został postawiony...

05.04.2012

Elbląski sąd o wyroku ETPC ws. sprostowania

Jeśli za konkretne zachowanie jest w przepisach prawa określona sankcja, to sąd ma związane ręce i stosuje to prawo - powiedziała rzeczniczka elbląskiego sądu, odnosząc się do wyroku Trybunału w...

04.04.2012

Decyzja inspektora pracy wymaga rzetelnego uzasadnienia

BHP

Powinnością organu wydającego rozstrzygnięcie w ramach uznania administracyjnego jest uzasadnienie rozstrzygnięcia w sposób świadczący o wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych oraz zbadaniu...

03.04.2012

SN: jeden konsorcjant nie wystąpi sam przed sądem

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są łącznie legitymowani do występowania w postępowaniu sądowym o zwrot wadium. Nie ma natomiast takiego uprawnienia jedynie jeden...

03.04.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski