PIT-4R składa firma przejmująca

W przypadku przejęcia firmy w trakcie roku podatkowego, firma przejmująca po zakończeniu tego roku, powinna złożyć właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych...

16.02.2012