Nieużytkowy strych nie podlega opodatkowaniu

Skoro poddasze stanowi niewykończoną część budynku, ściany nie są otynkowane, podłoga składa się porozbijanych płytek betonowych, to całość świadczy o tym, że ta część budynku nie stanowi powierzchni...

15.05.2012

Spór ws. portu w Mikołajkach bez rozstrzygnięcia

Środowisko

Bezterminowo sąd odroczył w piątek proces, jaki portowi w Mikołajkach wytoczył administrujący mazurskimi jeziorami Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zarząd domaga się ponad 7 tys. zł....

11.05.2012

Wyższa stawka podatku za garaż niż za mieszkanie

Ponieważ brak jest odrębnej stawki podatku od nieruchomości dla garaży, to zastosowanie odpowiedniej stawki tego podatku uzależnione jest od wystąpienia określonego stanu faktycznego i prawnego. 26...

11.05.2012

Analiza oferty dopiero po spełnieniu warunków

Budownictwo

Zamawiający nie powinien mylić etapu badania i oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z analizą czy treść złożonej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków...

10.05.2012

NSA: o zwolnieniu decyduje data nabycia spadku

Decydującym kryterium przy stosowaniu przepisów dotychczasowych lub znowelizowanych jest data nabycia spadku (własności rzeczy lub praw majątkowych), a nie data faktycznego otrzymania zachowku. Takie...

10.05.2012